Set Eisteddfod Caerfyrddin

Set mis
Tachwedd
2016
November
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Difyrrwch Gwŷr Llanilltud
Delight of the men of Llantwit
araf / slow
Midi
Gif
Eisteddfod Caerfyrddin
The Carmarthen Eisteddfod

Midi
Gif
Croesawiad Gwraig y Tŷ
The housewife's welcome

Midi
Gif
Set Eisteddfod CaerfyrddinChwarae'r set
Play the set

Dyma set o alawon wedi'i seilio ar jigiau sydd yn ymddangos yn llyfr alawon nodweddol 'Cadw Twmpath' a gyhoeddir gan Gymdeithas Ddawns Werin Cymru a gellir ei archebu o wefan y Gymdeithas.
Chwaraewyd y cyntaf i gyfeio i ddawnswyr gwerin y Twrch Trwyth yng Nghaerdydd, cyflwynodd Mike Lease yr ail i ddosbarth yn un o weithdai Clera a bu'r trydydd yn ddigon amlwg yn y gorffennol yn Sesiwn Caerdydd.

The tunes in this set are in the noteworthy collection of dance tunes 'Cadw Twmpath' published by the Welsh Folk Dance Society and whichcan be ordered from the society's website.
The first has been played for Twrch Trwyth Welsh folk dancers in Cardiff, the second was presented by Mike lease in a Clera workshop and the third was often played in theCardiff session in previous years.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

 


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month