Set Afon Gwy

Set mis
Ionawr
2017
January
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Tôn Garol
Carol Tune
araf / slow
Midi
Gif
Afon Gwy
River Wye

Midi
Gif
Y Trydydd Dydd
The Third Day

Midi
Gif
Y Trydydd Dydd gyda harmoni
The Third Day with harmony

Midi
Gif
Set Afon GwyChwarae'r set
Play the set

Mae'r set hwn o waltsys wedi'i drefnu o amgylch tôn a ysgrifennwyd gan Carwyn Tywyn, telynor a chyfansoddwr adnabyddus dros Gymru.  Ef ysgrifennodd Criw Porth Tywyn sydd yn y casgliad hwn ac mae ef wedi cytuno'n garedig i'r ddwy alaw cael eu cynnwys yn ein casgliad. Mae alawon y mis hwn wedi'u trefnu yng nghywair C mwyaf gan chwarae'n dda ar y delyn werin a hefyd ar y ffidil a chwiban C. Mae geiriau Tôn Garol, wedi'u cynnwys gan fod C yn gywair da ar gyfer ei chanu. Mae alaw Carwyn, Afon Gwy yn cyflwyno natur hyfryd llif yr afon, ac mae Y Trydydd Dydd (cyfeiriad Cristnogol) yn cwblhau'r set gan gynnwys harmoni hyfryd.

This set of waltzes is arranged around a tune written by harpist Carwyn Tywyn who also wrote Criw Porth Tywyn and has kindly agreed for both tunes to be presented on this website.
This month's tunes have been arranged in C Major and play very well on the harp and also on the fiddle and C whistle. The first tune, Tôn Garol is a carol and its words are included since C is a good pitch for singing the tune
. Carwyn's Afon Gwy (River Wye) presents the lovely flowing nature of the river, and Y Trydydd Dydd (the third day - a Christian reference) completes the set with a lovely harmony included.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


1. Mae'r flwyddyn yn marw, ei hamser a ddaeth,
O fil o gymylau ei hamdo a wnaeth.
Mae'r gwynt yn galaru a'r glaw red yn rhwydd,
A'r clychau yn tewi, ffarwel yr hen flwydd.

2. Ond dyma flwydd newydd yn dyfod yn llon,
A phawb fel ei gilydd rônt groeso i hon.
Mae'r ifanc a'r henwr yn ysgafn eu troed,
A'r clychau yn canu mor llon ag erioed.

3. Mae'r diog yn sefyll, ond amser ni saf,
Ei hydref na'i aeaf, ei wanwyn na'i haf.
Cynyddu wna'r diwyd a'r gonest o hyd,
O flwyddyn i flwyddyn hyd ddiwedd y byd.


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

 


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

 


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowlySetiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month