Dawns Ffaniglen Set mis
Mai
2020
May
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

  Ffaniglen / Ymdaith Gwŷr Dyfnaint
   Fennel / March of the men of Devon

mp3 file as a polka, fast with chords
mp3 file, slow with chords
Midi
Gif

  Ffaniglen / Ymdaith Gwŷr Dyfnaint - syml
   Fennel / March of the men of Devon - simplified

mp3 file as a polka, fast with chords mp3 file, slow with chords
Midi
Gif

  Difyrrwch Gwŷr Llanfabon
   Dellight of the men of Llanfabon

mp3 file as a polka, fast with chords mp3 file, slow with chords
Midi
Gif

  Dawns Ffaniglen

mp3 file as a polka, fast with chords

Rali Twm Sion pdf

Chwarae'r set
Play the set

Dawns yw Ffaniglen sy'n cael pawb ar y llawr mewn Twmpath Cymreig i ddawnsio mewn cylch; mae'n gyflwyniad delfrydol i newydd-ddyfodiaid i ddawnsio cymdeithasol. Mae un tro twy'r ddawns yn cyfateb i chwarae'r prif dôn unwaith drwodd. Yn Ffaniglen, mae'r partneriaid yn aros gyda'i gilydd trwy'r ddawns  sy'n parhau am gynifer o rowndiau ag y mae'r galwr yn penderfynu, fel arfer 6 gwaith neu fwy.
Y brif alaw yw Ffaniglen sy'n ymddangos yn set Machynlleth yn gynharach yn y casgliad hwn ac yn llyfr Alawon Sesiwn. Mae'n dôn y gallwch addasu a chwarae ganddi: mae'r fersiwn syml yn dangos sut y gellir symleiddio yn bariau7 ac 8, 10 a 12, 23 a 24, 26 a 28. Gall chwaraewyr mwy profiadol roi eu rhediadau eu hunain, ee. barrau 3 a 4.
Fel arfer mae'r ddawns yn cychwyn yn weddol araf er mwyn rhoi cyfle i'r dawnswyr ei dysgu ac ar ôl mynd trwyddi ychydig o weithiau, mae'n cyflymu gyda phob rownd yn olynol.Mae alaw amgen yn hanfodol ar ôl chwarae'r brif thema ddwywaith neu fwy i ddysgu'r ddawns. Darperir hwn yma gan Difyrrwch Gwŷr Llanfabon sydd yn set Rali Twm Sion yn y casgliad hwn ac yn Alawon Sesiwn 2.

Y Ddawns
Mae'r partneriaid yn sefyll ochr yn ochr mewn cylch yn dal dwylo, y bachgen y tu mewn, yn wynebu gwrthglocwedd.
A1: Partneriaid yn setio allan, yna yn ôl i mewn, cerdded ymlaen 3 cham a throi i wynebu'r ffordd arall, gan newid dwylo.
Ailadrodd yn ôl i'r man cychwyn.
A2: Breichio dde a chwith
B1: Clapio dwylo dwywaith ac unwaith â llaw dde'r partner
Clapio dwywaith wedyn unwaith gyda chwith y partner
Clapio dwywaith ac ar groes ysgwyddau unwaith
Clapio dwylo dwywaith, dwy law y partner unwaith.
B2: Dawnsio'r polna neu droelli a dychwelyd i ddechrau eto ar gyfer y rownd nesaf

Ffaniglen (Fennel) is a dance to get everyone on the floor at a Welsh Twmpath (barn dance), danced in a circle; it is an ideal introduction to newcomers to Welsh social dance. One round of the dance corresponds to playing the theme tune once through. In the case of Ffaniglen, the partners stay together for the whole dance which continues for as many rounds as the caller decides are needed, typically 6 times or more.
The theme tune is Ffaniglen which appears in the Machynlleth set earlier in this collection and in Alawon Sesiwn. It's a tune which is ideal to play with and adapt: the simple version shows how half the notes in the fast runs in bars 7&8, 10&12, 23&24 and 26&28 can be simplified. More experienced players can put their own runs into bars 3&4.
Normal practice is to start the dance fairly slowly to give the dancers a chance to learn it and after a few rounds, increase the speed with each successive round.
An alternative tune is vital after playing the main theme twice or more to lelarn the dance. This is provided here by Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (Delight of the men of Llanfabon) which is in the Rali Twm Sion set in this collection and in Alawon Sesiwn 2.

The Dance
Partners stand side by side in a circle holding hands with boy on the inside, facing anti-clockwise.
A1: Partners set outwards, then back in,
walk forward 3 paces and turn to face the other way, changing hands.
Repeat back to the starting point.
A2: Arm right and left
B1: Clap own hands twice, once with partner's right
Clap twice, once with partner's left
Clap own hands twice, own shoulders crossed once
Clap own hands twice, partner's both hands once.
B2: Dance the polka or spin and return to start again for the next roundChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month