Set Teg Oedd yr Awel

Set mis
Ebrill
2020
April
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Teg Oedd yr Awel
The breeze was fair
Midi
Gif
Tŵr Gwyn
The White Tower
Midi
Gif
Y Fedle Fawr
The Big
Midi
Gif
Set Teg Oedd yr Awel
The SetChwarae'r set
Play the set

Cyfansoddwyd y gerdd Teg Oedd yr Awel gan John Glyn Davies (1870 - 1953) a'i chyhoeddi gan ei ferch heb alaw yn Cerddi Edern ym 1955.
Heddiw mae J Glyn Davies yn cael ei gydnabod fel cawr o farddoniaeth werin Gymraeg a wnaeth gyfraniad rhagorol i’n treftadaeth o ganeuon gwerin Cymru. Defnyddiodd alawon a glywodd yn ei ddinas enedigol, Lerpwl ac ar draws y byd. Mae rhai o'r caneuon hyn wedi'u cynnwys yn y casgliad hwn ee. Harbwr Corc a Codi Angor. Cefnogir y geiriau yma gan y dôn deimladwy sy'n seiliedig ar yr un a ganwyd gan Dr Hugh Jones, Blaenau Ffestiniog sydd ei hun yn seiliedig ar y fersiwn Dafydd Iwan ar ei daith ffarwel sydd ar gael ar grynoddisg Sain a hefyd i'w lawrlwytho: Dafydd Iwan a Band : Yn Fyw, Cyfrol 2.
Mae'r ddwy alaw sy'n ei dilyn, Tŵr Gwyn ac Y Fedle Fawr yn seiliedig ar y set a chwaraewyd gan Gareth Westacott yn Sesiwn Caerdydd.

The poem Teg Oedd yr Awel was written by John Glyn Davies (1870 - 1953) and published by his daughter without a tune in Cerddi Edern in 1955.
J Glyn Davies is now recognised as a giant of Welsh folk poetry who made an outstanding contribution to our heritage of Welsh folk songs. He used tunes that he heard in his native Liverpool and across the world, some of which are
included in this collection eg. Harbwr Corc and Codi Angor. The words are supported here by the moving tune based on that sung by Dr Hugh Jones, Blaenau Ffestiniog which is itself based on the version performed by Dafydd Iwan on his farewell tour which is available on record or as a download from Cwmni Sain: Dafydd Iwan a'r Band: Yn Fyw, Cyfrol 2.
The two tunes which follow it, Tŵr Gwyn and Y Fedle Fawr are based on the set played by Gareth Westacott at the Cardiff Session.


1. Teg oedd yr awel a glas oedd y môr
A gwych oedd bod wrth y llyw
A swn y môr wrth ei chwalu 'mlaen
Yn esmwyth ar y clyw
A'r holl hwyliau yn llawn ac yn tynnu yn iawn
Er ystalwm ar Fflat Huw Puw.

2. Sidan ei hwyliau a gwynach na gwyn
Hi gerddai fel rhywbeth byw;
A chlychau arian oedd am ei mast,
Ac aur oedd am ei llyw;
Ni wn pa saer coed fedrai lunio erioed
Long mor berffaith a Fflat Huw Puw.

3. Pan ddaw yr awr imi wrando ar swn
Y moroedd ar draethell Duw,
A'r niwl yn cerdded i mewn o'r môr
Nes cuddio tir y byw,
Ni ddymunwn yn wir ond cael gadael y tir
Am ryw nefoedd ar Fflat Huw Puw.


Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

 Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month