Dawns y Pwdlwr Set mis
Mawrth
2020
March
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 Nyth y Gwcw
The cuckoo's nest

Midi
Gif
Pibddawns Gwŷr Gwrecsam
Men of Wrexham's hornpipe

Midi
Gif
Dawns y Pwdlwr
The Puddler's DanceCyfansoddwyd y ddawns Gymreig hon gan Rod Denley-Jones, arweinydd dawnswyr Blaenafon i'n hatgoffa am fywyd caled y pwdlwyr a doddodd yr haearn yn ffwrneisi’r Gwaith yno. Wrth fonitro'r broses bwdlo'r haearn i'w buro, aweiniodd y syllu parhaus ar y metel gwyn-boeth at ddallineb i'r gweithwyr. Felly yn y ddawns, mae'r merched yn arwain eu partneriaid i wneud y pwynt hwn.
 Y brif dôn ar gyfer y ddawns hon yw Nyth y Gwcw yn D leiaf a'i gynhwyswyd yn
Set Hen Ferchetan yn gynt yn y casgliad hwn.
Y dôn amgen a ddefnyddir yw Pibddawns Gwŷr Gwrecsam, wedi'i chwarae fel y'i ysgrifennir, mewn amser 4/4 fel rîl fel y'i nodir yn
Set y Coliwr. Yn G fwyaf, mae'n cyfuno'n effeithiol iawn â Nyth y Gwcw yn D leiaf.


Rod Denley-Jones, the leader of the Blaenavon dancers composed this Welsh dance as a reminder of the harsh life of the puddlers who smelted the iron in the furnaces there. Continual gazing at the white-hot metal in monitoring the puddling process for purifying the iron made the workers blind. So in the dance, the ladies lead their blind partners.
The main tune to for this dance is Nyth y Gwcw in D minor which was included in the 
Hen Ferchetan Set earlier in this collection.
The alternative tune used is Pibddawns Gwŷr Gwrecsam, the Men of Wrexham's hornpipe, played in 4/4 as a reel, as it is played in Set y Coliwr. Played in G major, it combines effectively with  Nyth y Gwcw in Dm.

Chwarae'r set
Play the set

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowlySetiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month