Set Glân Medd'dod Mwyn

Set Ebrill
2014
April set
Nôl - Back

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Nid ymdaith go iawn ond walts rhamantus yw Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun.
Glân Meddwdid Mwyn yw'r alaw sy'n cau Sesiwn Caerdydd bob wythnos. Bu hi bron yn Anthem Genedlaethol Cymru.


YmdaithGwŷr Hirwaun is not a march at all, but a romantic waltz.
Glân Meddwdod Mwyn  always closes the Cardiff Session. It was almost the National Anthem of Wales.

    Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun
    The Hirwaun March
Chwarae . Play
Gyda harmoni / with harmony
midi
gif
    Glân Medd'dod Mwyn
    Lovely mellow tipsiness
Chwarae . Play Gyda harmoni / with harmony
midi
gif

    Set Glân Medd'dod
Chwarae'r set - unwaith trwy'r naill alaw
Play the set - once through each tune
Chwarae'r alaw
Play the tune
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

____________________
Chwarae'r alaw
Play the tune
Chwarae'r alaw gyda harmoni
Play the tune with harmony


_________________
Chwarae'r harmoni
Play the harmony
Chwarae'r alaw gyda harmoni
Play the tune with harmonySetiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month