Set Hiraeth

Set mis
Mai
2014
May
set
Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 Hiraeth
Longing

araf / slow
midi
gif

Llety'r Bugail
The Shepherd's Shelter

araf / slow
midi
gif

Caru Doli
Loving Dolly

araf / slow
midi
gif

Set Hiraeth
Chwarae'r set
Play the set

Dyma set sy'n addas iawn ar gyfer y delyn.
Mae Hiraeth yn gân adnabyddus Gymraeg gydag alaw pentatonig ac sydd angen dim ond y tannau di-liw (D,E,G,A,B) a gellir chwarae unrhyw un neu gyfuniad o'r tannau hyn fel cyfeiliant syml ac effeithiol iddi. Yn y fersiwn a gyflwynir isod, mae'r cordiau yn addas i gyfeiliant gitâr ac offerynnau cyfeiliant  yn gyffredinol. Cân urddasol a chalonogol yw Llety'r Bugail sydd yn cael ei ddefnyddio'n aml ar gyfer dyfodiad y briodwraig mewn gwasanaethau priodas.
Alaw delyn hyfryd a phoblogaid fel cyfeiliant i Gerdd Dant yw Caru Doli.
.

This is a set well suited to the harp.
Hiraeth (Longing) is a well-known Welsh song which is in a pentatonic scale and when played on the harp in G only needs the uncoloured strings (D,E,G,A,B) and playing any combination of these notes as a simple accompaniment works! The chords provided here will suit guitar and accordion.
Llety'r Bugail (the Shepherd's Shelter) is a lovely majestic but heart-warming Welsh harp tune which is used as a wedding march.
Caru Doli (Loving Dolly) is a popular harp tune used in Welsh penillion singing.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month