Set Glwysen

Set mis
Mai
2016
May
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Blodau'r Drain
The flowers of the bramble

Midi
Gif
Consêt Arglwyddes Treffael
Lady Treffael's concept
Midi
Gif
Glwysen
The fairest one
Midi
Gif
Set GlwysenChwarae'r set
Play the set

Seilir y set hon ar yr un a gyflwynir yn Blodau'r Grug, casgliad gwych o alawon dawnsio Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru. Maent ar gael i'w brynu o'u wefan www.dawnsio.com.
Cymerir yr alawon o'r set sy'n cael ei chwarae yn Sesiwn Caerdydd, gyda dylanwad Bob Evans. Gellir clywed Bob yn chwarae'r crwth ynghyd â'r gantores Mary Anne Roberts ar ddisg ac yn fyw dan yr enw Bragod. Gweler eu gwefan
www.bragod.com/
Mae'r tair alaw yn y cywair A leddf Cymreig sy'n defnyddio G#, gan roi cord E mwyaf yn hytrach na'r E leiaf y ceir fel arfer mewn alawon Gwyddelig ac Albanaidd, sy'n defnyddio G naturiol.
Serch hynny, mae'r tair hefyd yn cynnwys y nodyn G naturiol. Ar wahân i'r addurn yn y pumed bar o ddiwedd, mae Blodau'r Drain yn defnyddio F naturiol ond mae Consêt Arglwyddes Treffael yn defnyddio yn bennaf F#.

Mae Glwysen yn defnyddio dim ond F naturiol, gan roi bwlch tôn-a-hanner emosiynol rhyngddo a'r G# yn y bar olaf ond un yn adran A. Cyfeiria Robin Huw Bowen at hyn fel 'y cyfwng Cymreig' a defnyddir y darn i gychwyn y set Glerorfa y Cyfwng Cymreig sydd yn seiliedig arno.This set is based on the one presented in the fine collection of Welsh dance tunes Blodau'r Grug (the Flowers of the Heather) Welsh Folk Dance society and availbable for purchase from the website www.dawnsio.com.
The tunes shown are taken from the set played at the Cardiff Session, influenced by the playing of Bob Evans whose crwth playing can be heard together with singer Mary Anne Roberts who perform and record as Bragod. See their website on
www.bragod.com/
All three melodies are in the Welsh A minor which use a G# in the scale, giving an E major chord rather than the E minor generally found in Irish and Scottish tunes. All three also include a G natural. Apart from the ornament in the fifth bar from the end, Blodau'r Drain uses an F natural if  the ornament in the fifth bar from the end is excluded whereas Consêt Arglwyddes Treffael uses mainly F#.
Glwysen uses only the F natural, giving the emotive tone-and-a-half gap between it and the G# in the last but one bar of section A. Robin Huw Bowen refers to this as 'the Welsh interval' and uses the piece to start the Clerorfa set, Y Cyfwng Cymreig based on that interval.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw â chyfeiliant
Melody and accompaniment
Chwarae'r cyfeiliant
Play the accompaniment


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw â chyfeiliant
Melody and accompaniment
Chwarae'r cyfeiliant
Play the accompaniment


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw â chyfeiliant
Melody and accompaniment
Chwarae'r cyfeiliant
Play the accompaniment

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month