Set Pibddawnsiau De Cymru

Set mis
Ebrill
2016
April
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Cyflwynodd Gareth Westacott y set hon o bibddawnsiau poblogaidd De Cymru  yn y sesiwn Caerdydd. .
Cyhoeddodd Robin Huw Bowen gasgliad eang o bibddawnsiau Cymreig o'r 19eg ganrif yn Tro Llaw, gan gynnwys y rhai a gyflwynir yma.
Cofiwch arwyddair Robin:
Cyflym = araf + ymarfer!
Mae pibddawnsiau yn cael eu chwarae gyda sgip ond yn cael eu hysgrifennu'n blaen, fel rîl, gyda'r ddealltwriaeth y gellir eu dehongli naill ai fel rîl neu bibddawns. Gallwch wrando ar y ffeiliau sain isod i glywed y wahanol ffurfiau.
Ballch hefyd glywed fersiynau sain araf o'r ffeiliau hefyd i helpu dysgu trwy'r glust.

This set of popular South Wales hornpipes was taught to us at the Cardiff session by Gareth Westacott.
Robin Huw Bowen published a wide selection of Welsh hornpipes
from the19th century manuscripts inTro Llaw, including those presented here.
Remember Robin's motto:
Fast = slow + practice!

Hornpipes are played with a skip - dotted - but written in plain timing, like a reel, with the understanding that they can be interpreted either as a reel or a hornpipe. You can listen to the sound files below to hear the difference.
Slow sound versions of the files are also included to make the tunes easier to learn by ear.

Pibddawns Morgannwg
The Glamorgan hornpipe
Midi
Gif
Pibddawns y Glöwr
The miner's hornpipe

Midi
Gif
Pibddawns Mynwy
The Monmouthshire hornpipe

Midi
Gif
Set Pibddawnsiau De Cymru


Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly
Chwarae'r alaw fel pibddawns
Play the tune as a hornpipe
Chwarae'r alaw fel rîl
Play the tune as a reel
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly
Chwarae'r alaw fel pibddawns
Play the tune as a hornpipe
Chwarae'r alaw fel rîl
Play the tune as a reel


Chwarae'r alaw yn araf
Play the tune slowly
Chwarae'r alaw fel pibddawns
Play the tune as a hornpipe
Chwarae'r alaw fel rîl
Play the tune as a reelSetiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month