Set Llonder

Set mis
Mehefin
2016
June
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Pibddawns Meirionydd
The Meirionethshire Hornpipe
araf / slow
Midi
Gif
Pibddawns Penrhos
The Penrhos Hornpipe

Midi
Gif
Pibddawns Byth ar y Sul
Never on a Sunday - hornpipe

Midi
Gif
Set Llonder

Midi


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'n araf
Play slowly

Dyma un o'r setiau alawon traddodiadol llonaf sydd i'w cael ac felly wedi'i enwi'n Llonder.
Maent wedi'u hysgrifennu yn amser 12/8, gyda'r amseriad cywir i bob nodyn, er mai 4/4 yw'r cyflwyniad arferol, gan dderbyn bod angen cynnwys y sgip wrth chwarae pibddawns, fel y gwelir yn rhai alawon eraill ar y safle hon.
Cyflwynodd Robin Huw Bowen Pibddawns Meirionnydd a Pibddawns Penrhos i'r Glerorfa. Ni wyddwn ym mhle y clywyd Byth ar y Sul

This set of hornpipes is one of the happiest you could hear, hence the title Llonder (Happiness).
They have been scored in 12/8 time: hornpipes are normally written in straight 4/4 for simplicity, with the skip in the timing understood, as you can here in other sets on this site.

Robin Huw Bowen introduced Pibddawns Meirionnydd
 and Pibddawns Penrhos to Y Glerorfa. The source of Byth ar y Sul is lost to time.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month