Set Gŵr a'i Farch

Gorffennaf
2016
July
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Jig Arglwydd Caernarfon
Lord Caernarfon's jig
araf / slow
Midi
Gif
Morys Cymreig
Welsh Morris

Midi
Gif
Gŵr a'i Farch
A man and his steed

Midi
Gif
Set Gŵr a'i Farch


Midi

Chwarae'r set
Play the set

Seilir y set yma ar Gŵr a'i Farch sy'n bibddawns 3/2 ond mae'r set gyfan yn rhedeg fel gorymdaith neu polca.
Ymddengys Jig Arglwydd Caernarfon yma yn D ond mae hefyd wedi'i chyflwyno fel jig yn ein cysgliad, er mai amser 4/4 a chywair G yw'r arferol amdani.
Mae Welsh Morris yn alaw boblogaidd mewn sesiynau yng Nghymru a'i chenir â thipyn o ysbryd, ac mae hynny'n wir hefyd am
Gŵr a'i Farch

This set is based on a 3/2 hornpipe but the whole set runs as a set of marches or polkas.
Jig Arglwydd Caernarfon is presented in D here; it is also
in this collection played as a jig  but is normally played in 4/4 time and usually in G.
Welsh Morris is often heard in sessions and has a lot of life in it when played at a pace; the same is true for Gŵr a'i Farch.

 


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month