Set Awst

Set mis
Awst
2016
August
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Y Dydd Cyntaf o Awst
The first day of August 

Midi
Gif
 Môn
Anglesey

Midi
Gif
Mympwy Llwyd
Lloyd's Whim
araf / slow
Midi
Gif
Set Awst


Midi

Chwarae'r set
Play the set

Mae'r set yma wedi'i seilio ar Y Dydd Cyntaf o Awst ac felly yn briodol iawn i'r amser yma o'r flwyddyn.. Hon yw;r akaw olaf yn y set Trensiwr ar CD Y Glerorfa - Y Glerorfa - yn fyw/live, set sy'n cychwyn gydag alaw hyfryd Stephen Rees Walts ar Drensiwr.
Mae Mympwy Llwyd yn hen ffefryn sydd hefyd ar CD y Glerorfa ond yng nghywair - yn D fel y mae isod, mae'n haws i'w chwarae ar yffidil a'r chwibanogl.
Mae Môn yn alaw adnabyddus iawn mewn sesiynau.

This set is vased on Y Dydd Cyntaf o Awst  (the first day of August) and so is very much o tune for this time of the year. It is the final ltune in the Trensiwr (Trencher) set on the Clerorfa CD - Y Glerorfa - yn fyw/live, a set which starts with Stephen Rees' Walts ar Drensiwr..
Mympwy Llwyd (Lloyd's Whim) is an old favourite and also features on the Clerorfa CD in the key of G - it's easier to play in D on fiddle and whistle.
Môn is a well-know session tune.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....

  Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month