Jigs y Gogledd

Set mis
Mawrth
2024
March
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Merch y Tafarnwr
The Innkeeper's Daughter
Midi
Gif
Difyrrwch Bleddyn ap Cynddyn
Bleddyn ap  Cynddyn's delight
Midi
Gif
Difyrrwch Gwŷr Caernarfon
Delight of the Men of Caernarfon

Midi
Gif
Jigs y Gogledd


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Seilir y set hon ar gasgliad Robin Huw Bowen Blodau’r Grug a gyhoeddwyd gan Gymdeithas Ddawns Werin Cymru, o archifau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
Mae'r tair tôn yn jigiau byr, 16 bar yn nhrefn AABA o'r ddwy ran A a B sy'n cynnwys 4 bar yr un.
Mae'r set yn dechrau yn D gyda Merch y Tafarnwr, ac yna'n newid i Em am Difyrrwch Bleddyn ap Cynddyn ac yna'n gorffen yng nghywair G gyda Difyrrwch Gwŷr Caernarfon.

This set is based on Robin Huw Bowen's collection Blodau'r Grug published by the Welsh Folk Dance Society, based on archives in the National LIbrary of Wales.
All three tunes are short 16-bar jigs in AABA format of the two 4-bar parts A and B, starting in D with Merch y Tafarnwr (the innkeeper's daughter), followed by Difyrrwch Bleddyn ap Cynddyn (Bleddyn ap Cynddyn's delight) in Em and concluding in Difyrrwch Gwŷr Caernarfon (Men of Caernarfon's delight).Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly


g
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month