Waltsys y Gweithwyr

Set mis
Ebrill
2024
April
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Nos Sadwrn y Gweithwyr
Workers' Saturday night
Midi
Gif
Nos Fawrth
Tuesday night
Midi
Gif
Hoffder Gwenllian
Gwenllian's pleasure

Midi
Gif
Jigs y Gogledd


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Mae'r tair walts yma, i gyd yn G fwyaf, yn rhan o'r casgliad cynhwysfawr o alawon Cymreig yn llyfr Nicholas Bennett 'Old Welsh Airs'. Cyhoeddodd ei gasgliad o dros 500 o alawon o wahanol ffynonellau yn 1896 gan gynnwys casgliadau cynharach. Ynddo hefyd mae arolwg o delynorion adnabyddus a chantorion penillion y dydd a'r gorffennol.
These three waltzes, all in G major, are part of the comprehensive collection of Welsh tunes in Nicholas Bennett's Old Welsh Airs. In 1896, he published his collection of over 500 tunes from various sources including earlier collections. In it he included a survey of the well-known harpists and penillion singers of the day and in the past.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowlyChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowlyChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month