Set y Bois

Set mis
Chwefror
2024
February
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Bois y Chwarel
The Quarry Boys
Midi
Gif
Bechgyn yn Chwarae
Boys Playing
Midi
Gif
Codi'r Hwyl
Lifting the Mood

Midi
Gif
Set y Bois - (polcas)


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Mae'r Mae’r set hon yn dechrau gyda Bois y Chwarel  sydd, o’i hysgrifennu’n ffonetig yn nhafodiaith golegol Gogledd Cymru, yn dod yn Bois y Cware fel y’i henwir mewn rhai casgliadau.
Datblygiad o'r alaw hon yw'r dôn nesaf yng nghywair lleddf, sef 
Bechgyn yn Chwarae yng nghywair A leiaf gan y ffidlwr Gerard Kilbride.
Alaw wreiddiol yw Codi'r Hwyl yn sy'n dod â ni yn ôl i gywair mwy sisirol G i gloi'r set.

This set starts with Bois y Chwarel (the Quarry Boys)  which if written phonetically from quick-spoken colloquial North Wales dialect becomes Bois y Cware as named in some collections.
Bechgyn yn Chwarae (Boys Playing)
is a development of this in A minor by fiddler Gerard Kilbride.
Codi'r Hwyl (Lifting the Mood) is an original tune which brings us back to the more cheerful key of G to conclude the set.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowlyChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month