Dawns Llangadfan Fach

Set mis
Hydref
2019
October
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Triban Morgannwg
Glamorgan Triban
Midi
Gif
Rîl Chwi Fechgyn (ail alaw i'r ddawns)
Reel version of the jig Chwi Fechgyn Glân Ffri'
Midi
Gif
Dawns Llangadfan FachChwarae'r set
Play the set

Dawns Gymraeg draddodiadol yw Llangadfan Fach sy'n dod o bentref Llangadfan yn nyffryn Banw (Banwy) yn Powys, sy'n enwog am y traddodiadau Cymreig sydd wedi goroesi yno. Dawnsiau cymdeithasol yw'r dawnsfeydd Cymreig, sy'n cael eu dawnsio'n arferol gan gyplau, fel arfer 3 chwpl.
Y fformat safonol ar gyfer dawns draddodiadol Gymreig yw mynd trwy'r ddawns gyda'i phrif alaw, yna mynd trwyddi am yr eildro gydag alaw arall gyda'r un strwythur bar, yna mynd trwyddi y trydydd tro gan ddefnyddio'r alaw wreiddiol eto.
Mae Llangadfan Fach yn defnyddio amrywiad o'r hen Triban Morgannwg sydd, yn yr achos hwn, â strwythur 24 bar wedi'i gyflawni ynddo trwy chwarae 8 bar yr adran 'A' unwaith yna 8 bar yr adran 'B' ddwywaith.Mae'r dôn amgen yn fersiwn rîl o'r jig 'Chwi Fechgyn Glân Ffri' sydd wedi'i chynnwys mewn set arall yn y casgliad hwn. Ailadroddir rhan gyntaf 4 bar y dôn hon ynghyd â'r ail adran 8 bar i gydymffurfio â strwythur 24 bar y ddawns.

Llangadfan Fach is a traditional Welsh Dance which comes from the village of Llangadfan in the Banwy (Banw) valley in Powys, noted for the Welsh tradtitions which have survived there. Welsh dances are social dances normal danced by couples, typically 3 couples forming a set.
The standard format for a Welsh traditional dance is to go through the dance with its main melody, then go through it for a second time with an alternative tune with the same bar structure, then go through it a third time using the original melody again.
Llangadfan Fach uses a variant of the old Glamorgan Triban which in this case has a 24-bar structure achieved in its by playing the 8 bars of the 'A' section once then the 8 bars of the 'B' section twice.
The alternative tune is a reel version of the jig 'Chwi Fechgyn Glân Ffri' which is included in another set in this collection. The 4-bar first section of this tune is repeated as is the 8-bar second section to conform to the 24-bar structure of the dance.

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month