Set Amser Gwely

Set mis
Medi
2019
September
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Ar Hyd y Nos
All through the night
Midi
Gif
Heno Heno
Tonight, tonight
Midi
Gif
Si Hei Lwli
Go to sleep
Midi
Gif
Set Amser Gwely
Bedtime Set


Chwarae'r set
Play the set

Dyma set sy'n dda i ddechreuwyr, gydag alawon siglo'r crud sy'n hawdd eu chwarae.
Mae Ar Hyd y Nos yn ffefryn sy'n gyfarwydd ledled y byd; mae Heno Heno yn hwiangerdd sy'n adnabyddus ledled Cymru fel y mae Si Hei Lwli sy'n gorffen y set.

This is a good set for beginners, with lullaby-paced, cradle-rocking tunes that are easy to play.
Ar Hyd y Nos is a well-loved familiar favourite around the world; Heno heno is a lullaby well known across Wales as is Si Hei Lwli (Go to sleep my baby) which finishes the set.
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw
Play the melody

1. Heno, heno, hen blant bach,
Heno, heno, hen blant bach,
Dime, dime, dime, hen blant bach,
Dime, dime, dime, hen blant bach.

2. Gwely, gwely, hen blant bach,
Gwely, gwely, hen blant bach,
Dime, dime, dime, hen blant bach,
Dime, dime, dime, hen blant bach.

3. Fory, fory, hen blant bach,
Fory, fory, hen blant bach,
Dime, dime, dime, hen blant bach,
Dime, dime, dime, hen blant bach.

Chwarae'r alaw
Play the melody

 
1. Si hei lwli 'mabi, mae'r llong yn mynd i ffwrdd,
Si fy mabi lwli, mae'r capten ar y bwrdd.
Si hei lwli, lwli lws, cysga, cysga 'mabi tlws,
Si hei lwli 'mabi, mae'r llong yn mynd i ffwrdd.

2. Si hei lwli 'mabi, y gwynt o'r dwyrain chwyth,
Si fy mabi lwli, mae'r wylan ar ei nyth.
Si hei lwli, lwli lws, cysga, cysga 'mabi tlws,
Si hei lwli 'mabi, y gwynt o'r dwyrain chwyth.

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month