Set Môn

Set mis
Chwefror
2017
Febuary
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Mwynen Môn
The gentle girl of Anglesey
araf / slow
Midi
Gif
Polca Melin Llynnon
Llynnon Mill as a polka

Midi
Gif
Môn
Anglesey

Midi
Gif
Set MônChwarae'r set
Play the set

Lleoliad Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 2017 yw Ynys Môn a dathlwn hyn yn y set yma gydag alawon sy'n tarddu yno.
Alaw hyfryd a swynol yw Mwynen Môn yng nghywair lleddf traddodiaol Cymru.
Yn rhan o gasgliad alawon Y Glerorfa, jig yw Melin Llynnon ond mae'r alaw wedi'i haddasu i amseriad polca i gydfynd gydag alawon eraill y set.
Cynhwysir y dôn poblogaidd Môn mewn setiau eraill yn ein casgliad; gweithia'n dda i orffen y set hwn.

Anglesey is the location for the 2017 National Eisteddfod of Wales in August so this set contains the tunes of the island.
Mwynen Môn is a lovely, haunting melody in the Welsh minor mode.
Included in the Clerorfa repertoire, Melin Llynnon (Llynnon Mill) is a jig that has been adapted to polka timing for this set,
Môn is included in other sets in this collection; it works well as a conclusion in this set.

Mwynen Môn

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Polca Melin Llynnon


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

 
Môn

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly
 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month