Set Tom Edwards

Set mis
Mawrth
2017
March
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Hafoty'r Fraich Ddu
The Black Arm hostelry
araf / slow
Midi
Gif
Tom Edwards

Midi
Gif
Tafarn y Wheatsheaf
The Wheatsheaf tavern

Midi
Gif
Set Tom EdwardsChwarae'r set
Play the set

Mae'r set yma'n cynnwys tair alaw oedd yn cael eu chwarae'n aml yn Sesiwn Caerdydd pan oedd yn cwrdd yn y Mochyn Du ger Cathedral Road yng Nghaerdydd.
Cyflwynodd Gareth Westacott Hafoty'r Fraich Ddu a Tom Edwards a Mike Greenwood cyflwynodd Tafarn y Wheatsheaf, un o alawon Llywelyn Alaw.
Mae'n amrywiad da wrth chwarae Tom Edwards i gael cwestiwn ac ateb i bob rhan, hanner y gr┼Áp yn chwarae'r rhwn yn gyntaf ac wedyn yr hanner arall yn chwarae'r ail.

This set of jolly jigs includes three tunes that were popular in the Cardiff Session when it met at the Mochyn Du off Cathedral Road in the city.
Gareth Westacott introduced Hafoty'r Fraich Ddu and Tom Edwards and Mike Greenwood brought Tafarn y Wheatsheaf, a Llywelyn Alaw tune.
A good variation for Tom Edwards is to split into question and answer halves in each section the first time through and change sides on the second play.

Hafoty'r Fraich Ddu

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Tom Edwards


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

 
Tafarn y Wheatcheaf

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly
 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month