Set Mwynder Corwen

Set mis
Awst
2015
August
set

Setiau - Sets
A,B,C ....
Geiriau-Words


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Dyma set o bibddawnsiau. Mae pibddawnsiau yn cael eu chwarae fel arfer gyda naid bach ynddynt ond yn cael eu hysgrifennu yn amser gyffredin 4 traw.
Mae'r ffeiliau sain yn rhedeg fel pibddawnsiau ac mae'r darnau enghreifftiol sydd o dan gerddoriaeth yr alawon yn dangos gwir amseriad y dehongliad.
Nid yw'n arferol i chwarae Pibddawns Gwŷr Gwrecsam fel pibddawns ond fel polca neu rîl araf, ond yn y set yma gan Bob Evans, fe'i chwareir fel pibddawns

This is a set of hornpipes. Hornpipes have a skip in them,  being played almost dotted although they are normally written in straight 4-beat time.
The sound files for the two tunes run as hornpipes and the score illustrations shown below the scores of the tunes give a fairly accurate portrayal of this.
The Wrexham hornpipe is usually played in straight, as a polka/slow reel, but in this set put together by Bob Evans it is played as a hornpipe.


Mwynder Corwen
The Pleasantness of Corwen

Midi
Gif
Pibddawns Gwŷr Gwrecsam
The Men of Wrexham's Hornpipe

Midi
Gif
Set Mwynder Corwen
Chwarae'r set
Play the set

Dyma sut i'w chwarae fel pibddawns.
Sylwch sut y mae clymu'r nodau dros ffiniau
yn codi rhythm yr alaw.
This is how it is played as a hornpipe.
Note how connecting notes across boundaries gives the lilt to the tune.


or
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Dyma sut i'w chwarae fel pibddawns.
Sylwch sut y mae clymu'r nodau dros ffiniau
yn codi rhythm yr alaw.
This is how it is played as a hornpipe.
Note how connecting notes across boundaries gives the lilt to the tune.


or
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowlySetiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month