Set Mwynder Corwen

Set mis
Awst
2015
August
set

Setiau - Sets
A,B,C ....
Geiriau-Words


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Dyma set o bibddawnsiau. Mae pibddawnsiau yn cael eu chwarae fel arfer gyda naid bach ynddynt ond yn cael eu hysgrifennu yn amser gyffredin 4 traw.
Mae'r ffeiliau sain yn rhedeg fel pibddawnsiau ac mae'r darnau enghreifftiol sydd o dan gerddoriaeth yr alawon yn dangos gwir amseriad y dehongliad.
Nid yw'n arferol i chwarae Pibddawns Gwŷr Gwrecsam fel pibddawns ond fel polca neu rîl araf, ond yn y set yma gan Bob Evans, fe'i chwareir fel pibddawns

This is a set of hornpipes. Hornpipes have a skip in them,  being played almost dotted although they are normally written in straight 4-beat time.
The sound files for the two tunes run as hornpipes and the score illustrations shown below the scores of the tunes give a fairly accurate portrayal of this.
The Wrexham hornpipe is usually played in straight, as a polka/slow reel, but in this set put together by Bob Evans it is played as a hornpipe.

Pibddawns Gwŷr Gwrecsam
The Men of Wrexham's Hornpipe

Midi
Gif
Mwynder Corwen
The Pleasantness of Corwen

Mp3


Midi
Gif
Set Mwynder Corwen


Dyma sut i'w chwarae fel pibddawns.
Sylwch sut y mae clymu'r nodau dros ffiniau
yn codi rhythm yr alaw.
This is how it is played as a hornpipe.
Note how connecting notes across boundaries gives the lilt to the tune. 
Dyma sut i'w chwarae fel pibddawns.
Sylwch sut y mae clymu'r nodau dros ffiniau
yn codi rhythm yr alaw.
This is how it is played as a hornpipe.
Note how connecting notes across boundaries gives the lilt to the tune.Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month