Set Heol y Felin

Set mis
Medi
2015
September
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Dyma set o bibddawnsiau sy'n effeitihiol iawn ar y chwiban ond yn dipyn o her i'r chwaraewr, yn fwy o her i ffidlwr, ond yn rhedeg yn hwylus ar y delyn, gyda'r bysedd yn disgyn yn naturiol i chwarae'r arpeggios (o'r enw Eidalaidd am yr offeryn!).
Cyflwynodd Gareth Westacott Pibddawns Heol y Felin a Pibddawns Dowlais i sesiwn Caerdydd; mae Gareth yn ymfalchïo wrth eu chwarae'n gyflym ar y ffidil, gan ychwanegu
tripledi i'r arpeggio yn bar 12 fel y dengys o dan nodiant yr alaw isod.

This is a lovely set of hornpipes which play well on the whistle with an experienced player, offer more of a challenge to fiddle players but run with ease on the harp as the fingers fall naturally to play the arpeggios (from the Italian name for harp!).
Pibddawns Heol y Felin and Pibddawns Dowlais were introduced as a set to the Cardiff session by Gareth Westacott who always plays them with pace on the fiddle, adding triplets in Pibddawns Dowlais to the down arpeggio in bar 12 as shown under the main score below.


Pibddawns Heol y Felin
The Mill Street Hornpipe
Midi
Gif
Pibddawns Dowlais
The Dowlais Hornpipe

Midi
Gif
Byth ar y Sul
Never on Sunday

Mp3


Midi
Gif
Set Heol y Felin
               

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month