Set Nadolig 2021

Set mis
Rhagfyr
2021
December
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Carol y Blwch yn D
The box carol in D

Midi
Gif
Carol y Blwch yn G
The box carol in G

Midi
Gif
Y Washael yn D
The wassail
in D
Midi
Gif
Y Washael yn G
The wassail
in G
Midi
Gif
Set Nadolig 2021

Y mis hwn, cyflwynwyd y set ar Ragfyr 7fed mewn sesiwn arbennig dan arweiniad Geraint Roberts yn y ffordd traddodiadol, trwy eu chwarae ar gyfer dysgu trwy glust.
Yr alawon yw
: Carol y Blwch ac Y Washael.
Er hyblygrwydd, cyflwynir y ddau yn D a hefyd G

This month, the set was presented on December 7th in a special session led by Geraint Roberts in the traditional way.
The tunes are:
Carol y Blwch (the Box Carol) and Y Washael (the Wassail), both in D and G
Chwarae'r alaw yn D
Play the melody in D


1. Gwrandawed pob enaid ar gennad o’r llys
A ddaeth o Gaersalem i Fethlem ar frys;
Pob organ mewn cywair, pob telyn mewn hwyl,
A myrdd o angylion yn cadw dydd gŵyl.

2. Arweiniwyd rhyw seren uwch Bethlem a’i phyrth,
I ddangos i’r doethion arwyddion o wyrth;
O! Gabriel! O! Gabriel, rhaid dangos y tlws,
O! dos â’r bugeiliaid i ymyl y drws.

3. Rho gân i’r cantorion, a chana dy hun,
Gogoniant i’r nefoedd, tangnefedd i ddyn;
Caed prifnod y nefoedd, Duw diddig, Duw da,
Rho Flwch aur y Dolig yn glennig i gla’.


Chwarae'r alaw yn G
Play the melody in G

Chwarae'r alaw yn D
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf yn D
Play the tune slowly


1. Wel dyma'r enw'r feinwen
Sydd yn codi gyda'r seren; x2
A hon yw'r washael fawr ei chlod
Sydd yn caru bod yn llawen. x2

2. Dymunwn i'ch lawenydd
I gynnal Blwyddyn Newydd, x2
Tra paro'r gŵr i dincian cloch
Well, well y boch chwi beunydd. x2
 
3. Ffarwel ich, foneddigion,
Ni gawsom groeso digon. x2
Bendith Duw fo ar eich tai
A phob rhyw rai o'ch dynion.x2


Chwarae'r alaw yn G
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf yn G
Play the tune slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month