Alawon Carwyn

Set mis
Ionawr
2022
January
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Afon Gwy  - alaw Carwyn Tywyn
River Wye

Midi
Gif
Y Ferch o Blwy' Penderyn
The girl from Penderyn parish

Midi
Gif
Clogwyni Glas Fetlar
The green cliffs of Fetlar
 
Midi
Gif
Set CarwynChwarae'r set
Play the set

Cyflwynir y set hwn gan ei awdur, Carwyn Tywyn yn ei dosbarth ar Zŵm ar Ionawr 11eg.
Mae ei alaw hyfryd Afon Gwy wedi ymddangos eisoes yn set ei hunan yn y casgliad hwn, ond dyma harmoni isod sy' cydfyn â'r alaw.
Mae'r alaw draddodiadol Y Ferch o Blwy Penderyn hefyd yn ymddangos yn ei set ei hunan, ond mae alaw Carwyn Clogwyni Glas Fetlar yn ymddangos yma am y tro cyntaf.

This is a set presented on Zoom by its author, Carwyn Tywyn in the Clera Zoom session on January 11th.
His lovely Afon Gwy appears in earlier sets in this collection; a harmony to the melody is also included below.
The traditional Y Ferch o Blwy Penderyn also appears in its own set, but the concluding tune, Carwyn's Da Blue Banks of Fetlar appears here for the first time.
Chwarae'r alaw
Play the melodyChwarae'r cyfalaw
Play the harmony
Chwarae'r alaw gyda'r cyfalaw
Play the melody with harmony
Chwarae'r alaw
Play the melody


 


Chwarae'r alaw
Play the melody

Setiau Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month