Dawns Abergenni

Set mis
Tachwedd
2021
November
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Abergenni
Tune to a traditional dance
Midi
Gif
Aberllonydd
Still estuary
Midi
Gif
Aberawelon
Breezy estuary
Midi
Gif
Dawns Abergenni


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Mae Abergenni yn ddawns ffurfiol i bedwar cwpl yn seiliedig ar hen alaw sydd â naws Elisabethaidd. Mae dawnsfeydd gwerin fel arfer yn ailadrodd yr un strwythur dawns sylfaenol, gyda chyplau yn symud eu lleoedd wrth iddynt symud ymlaen trwy'r ddawns. Ychwanegir ail a thrydydd alawon i roi rhywfaint o amrywiaeth i'r cerddorion a'r gwrandawyr.
Mae dwy alaw amgen sy'n llai soffistigedig ac yn haws i'w chwarae, Aberllonydd ac Aberawelon wedi'u cynnwys yma; mae nhw'n alawon syml ac yn dod â naws ysgafnach i'r ddawns cyn iddi ddychwelyd i'w sylfaen gerddorol ffurfiol.

Abergenni is a formal dance for four couples based on an old tune which has an Elizabethan feel. Folk dances normally repeat in their forms, with couples moving their places as they progress through the dance, with the same basic dance structure being repeated, so alternative tunes are used to give the musicians some variety in their playing.
Two alternative tunes which are less musically sophisticated and easier to play, Aberllonydd and Aberawelon have been included here; both are simple and bring in a lighter feel to the dance before it returns to its formal musical base.
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month