Pibddawnsiau'r Ailddinasoedd

Set mis
Awst
2019
August
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Pibddawns Birmingham - fel rîl
Birmingham hornpipe - as a reel
Midi
Gif
Pibddawns Glasgow - fel rîl
Glasgow hornpipe - as a reel
Midi
Gif
Pibddawns Abertawe - fel rîl
Swansea hornpipe - as a reel

Midi
Gif
Set Pibddawnsiau'r Ailddinasoedd - fel rîlsChwarae'r set
Play the set

Dyma set o bibddawnsiau sydd wedi eu henwi ar ôl ail ddinasoedd Cymru, Lloegr a'r Alban, sef Birmingham, Glasgow ac Abertawe. Yn ogystal â'u henwau, mae ganddyn nhw alawon sy'n siriol iawn ac yn dilyn ei gilydd yn dda yn y set.
Maent i gyd yn cael eu chwarae fel rîls yn y set hon; y mis nesaf, byddant yn cael yr un nodau ond yn rhedeg fel gwir bibddawnsiau, gyda sgip ynddyn nhw.
Gellir osgoi'r tripledi yn rhan A a rhan B o Bibddawns Birmingham drwy chwarae hanner nodau mewn dilyniant i lawr o'r E.
Cyfansoddwyd Pibddawns Abertawe, a glywir yn gyffredinol mewn sesiynau a chwaraeir fel rîl, gan y delynores chwedlonol Cymreig Nansi Richards.

This is a set of hornpipes from the second cities of England, Scotland and Wales, namely Birmingham, Glasgow and Swansea. As well as their names, they have melodies which are very cheerful and follow each other well in the set.
They are all played as reels in this set; next monthe they will be presented with theh same scoring but played as hornpipes, with a skipping pulse.
The triplets in parts A and B of Pibddawns Birmingham can be avoided by playing straight half-notes down the scale from the E in each case.
Pibddawns Abertawe, generally heard in sessions played as a reel, was composed by the legendary Welsh folk and all-round harpist Nansi Richards.

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month