Set Yr Alaw Fach yn C

Set mis
Gorffennaf
2019
July
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Y Pural Fesur
The Perfect Measure
Midi
Gif
Alaw Fach
Little Tune
Midi
Gif
Y Trydydd Dydd
The Third Day
Midi
Gif
Set yr Alaw Fach
The Little Tune Set


Chwarae'r set
Play the set

Cyflwynwyd y set hwn ym mis Medi ond dyma fersiwn gyda phob alaw yng nghywair C ar gyfer y delyn deires neu lefer, yn osgoi newidiadau rhwng alawon.
Mae hefyd yn cynnwys harmonïau ac mae'r ffeiliau sain yn arafach a mwy urddasol nag yn y fersiwn flaenorol.

This entire set is the one which was the June set, but here each tune is pitched in C so it can be played without having to change keys on the harp.
It also includes harmonies. The sound files are also slower and more stately than in the previous one.
Chwarae'r alaw gyda'r harmoni
Play the melody with harmony
Chwarae'r alaw'n unig
Play the melody only
Chwarae'r harmoni yn unig
Play the harmony only
Chwarae'r alaw gyda'r harmoni
Play the melody with harmony
Chwarae'r alaw'n unig
Play the melody only
Chwarae'r harmoni yn unig
Play the harmony only
Chwarae'r alaw gyda'r harmoni
Play the melody with harmony
Chwarae'r alaw'n unig
Play the melody only
Chwarae'r harmoni yn unig
Play the harmony only

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month