Set y Rhatlar

Set mis
Mehefin
2014
June
set
Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 
Gweithdai
Workshops

Castell Caernarfon
Caernarfon Castle

midi
gif

Morgan Rhatlar
Morgan Rattler

midi
gif

Cymro o Ble?
Welshman from Where?

midi
gif

Set Morgan RhatlarDyma set jigiau bywiog yng nghywair D, ac felly yn addas iawn i ffidil a chwiban..
Mae Castell Caernarfon yn dringo i fyny yn yr ail rhan, B, ac mae cysylltiad rhwng ei rhan gyntaf yn a'r alaw sy'n dilyn yn y set, sef Morgan Rhatlar sydd yn ei dro yn perthyn a alawon a geir ym mannau eraill Prydain Fawr, a does dim amau'r reswm am ei phoblogrwydd..
Mae pob siaradwr Cymraeg wedi derbyn y cwestiwn  Cymor o Ble? a dyna enw'r alaw olaf yn y set; mae'n jig bywiog a chyffrous i orffen y set.

This is a lively set of jigs.pitched in D, so well suited to fiddle and whislte.
Castell Caernarfon (Caernarfon Castle) is which soars up in part B and part A is closely related to the second jig in the set, Morgan Rhattlar (Morgan Rattler) which is a Welsh tune related to other tines across Britain which has lots of life in it.
Cymro o Ble? (Welshman from where) is a quetsion frequently asked in mmeeting someone who you find to be Welsh and is again a rousing jig to finish the set.

Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set sowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month