Set Rownd yr Horn

Set mis
Mehefin
2017
June
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Afon Gwy yn G
River Wye in G
araf / slow
Midi
Gif
Rownd yr Horn
Round the Horn

Midi
Gif
Hel y Sgwarnog
Hunting the Hare

Midi
Gif
Ymgyrchdon y Waunlwyd
The Waunlwyd March

Midi
Gif
Set Rownd yr HornChwarae'r set
Play the set

Mae'r set hon yn seiliedig ar gân fôr John Glyn Davies o'r 20fed ganrif. Ganwyd J Glyn i deulu Gymraeg yn Lerpwl, ac achosodd ei gariad at y môr a'i iaith ef i greu llawer o ganeuon y môr a chaneuon i blant, yn seiliedig ar alawon a glywodd yn ei ddinas arforol ffyniannus. Mae ei gân hwyliog Rownd yr Horn yn cyfeirio at fordaith môr heriol a wynebwyd gan forwyr ar eu taith wrth rowndio'r Cape Horn cyn dyddiau Camlas Panama.
Mae'r set yn dechrau gyda Afon Gwy, alaw Carwyn Tywyn. alaw sydd eisoes wedi'i chynnwys yn ei set ei hun yn ein casgliad, ond yma mae  yng nghywair G fwyaf.
Mae'r set yn gorffen gyda Hela'r Sgwarnog ac Ymgyrchdon y Waunlwyd a gyflwynwyd yn eu set eu hunain yn 2012.

This set is based on the sea song written in the 20th century by John Glyn Davies. Born a Liverpool Welshman, his love of the sea and his language led him to create many songs of the sea and for children, based on melodies that he had heard in his thriving maritime city. His cheery Rownd yr Horn reminds us of the challenging sea voyage faced by sailors on their journey round stormy Cape Horn before the Panama Canal.
The set starts with Carwyn Tywyn's Afon Gwy (River Wye) included in its own set in this collection, but here it is pitched in G major.
The set concludes with Hela'r Sgwarnog and Ymgyrchdon y Waunlwyd which are also in their own 2012.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


 


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly
 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month