Set y Medelwr

Set mis
Mai
2017
May
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Cainc y Medelwr
The reaper's tune


Midi
Gif
Cainc y Medelwr - harmoni
The reaper's tune - harmony
Harmony

Midi
Gif
Pant Corlan yr Ŵyn
The hollow of the sheep fold

Midi
Gif
Pant Corlan yr Ŵyn - harmoni
The hollow of the sheep fold - harmony
Harmony

Midi
Gif
Tŷ Coch Caerdydd
The red house of Cardiff

Midi
Gif
Tŷ Coch Caerdydd - harmoni
The red house of Cardiff - harmony
Harmony

Midi
Gif
Set Cainc y Medelwr
Chwarae'r set
Play the set

Mae cerddoriaeth draddodiadol Gymreig yn gwahanu ei hun o gerddoriaeth Iwerddon a'r Alban gyda'i harmoni. Mae set y mis hwn yn dangos sut y gall harmoni addurno a chyfoethogi alaw ac ychwanegu dimensiwn ychwanegol iddi.
Mae Huw Roberts, Ynys Môn, yn ogystal â bod yn ddawnsiwr, ffidlwr, telynor ac awdurdod ar draddodiadau Cymreig wedi bod yn un o heolion wyth Clera a'r Glerorfa. Ysgrifennodd y cyfalaw hyfryd y'i cyflwynir yma ar gyfer alaw ardderchog Cainc y Medelwr, a chaniatowdd iddi cael ei chyhoeddi yma.
.
Llantrisant.
Mae harmonïau hefyd wedi'u cynnwys yma ar gyfer dwy alaw poblogaidd o setiau eraill o'r casgliad hwn: Pant Corlan yr Wyn a Tŷ Coch Caerdydd. Mae'r harmonïau yn distylliad o'r harmonïau sy'n cael ei chwarae i'r alawon hyn o gwmpas Cymru. Maent yma yn unig i awgrymu harmonïau y gellid ei chwarae: peidier eu dilyn nodyn am nodyn - gelld cael cytgord digon effeithiol gyda hanner y nodau: dylid addasu'r cyfalaw yn ôl eich barn eich hunan.

Welsh traditional music is significantly different from that of Ireland and Scotland in that Harmony is never far away. This month's set shows how harmony can embellish and enrich a tune and add an extra dimension to it.
Huw Roberts from Anglesey, as well as being a celebrated dancer, fiddler, harpist and an authority on Welsh traditions was one of the founders of Clera and the Clerorfa. He wrote the lovely harmony to Cainc y Medelwr (the reaper's tune), a beutiful melody and happily allowed it to be published here.
Harmonies are also included here for two popular tunes included in other sets here: pant Corlan yr Ŵyn and Tŷ Coch Caerdydd. These harmonies are a distillation of the range of harmonies being played to these tunes around Wales todoay. They are here only to suggest harmonies that could be played, not to be presccriptive - a harmony would be effective with half as many notes as these: they should be adapted to your own taste.


Cainc y Medelwr

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r harmoni
Play the harmony
Chwarae'r alaw a'r harmoni
Play melody and harmony

_________
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly
Chwarae'r harmoni
Play the harmony
Chwarae'r alaw a'r harmoni
Play the melody and harmony

__________

 


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly
 Chwarae'r harmoni
Play the melody
Chwarae'r alaw a'r harmoni
Play the tune and harmony

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month