Set Ar Lan y Môr

Set mis
Gorffennaf
2017
July
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Ar Lan y Môr (amser 3/4)
On the sea shore (3/4 time)


Midi
Gif
Ar Lan y Môr - cyffredin
On the sea shore - standard version

Midi
Gif
Heno, heno,  (hen blant bach)
Tonight, tonight (dear little children)


Midi
Gif
Pwt ar y bys
A touch on the fingers

Midi
Gif
Set Ar Lan y MôrChwarae'r set
Play the set

Dyma set amserol am yr haf sy'n addas i ddechreuwyr. Mae'n dechrau gyda'r gân boblogaidd-Ar Lan y Môr.
Ceir dau wahanol amser yma, sef naill ai 3 neu 4 curiad i'r bar, gan fod y ddau fersiwn yn cael eu canu, yn dibynnu ar ba mor hir mae'r gair Môr yn cael ei ddal.
Mae Heno, Heno yn suo-gân boblogaidd-arall, yn lleddfu'r babi i gysgu.
Yn y set hon, mae'n cael ei chwarae'r eilwaith yn gyflymach er mwyn arwain i mewn i'r trydydd alaw, Pwt-ar-y bys. Fel arfer, mae'r alaw yn cael ei ymhelaethu fel mae un o'n setiau eraill yn dangos.

This is a timely summer set for beginners, starting with the well-loved song Ar Lan y Môr (on the sea shore). Two different timings are given here, 3 or 4 beats to the bar, as both versions are sung, depending on how long the word Môr is sustained.
Heno, heno (tonight, tonight) is another well-loved song, a lullaby to soothe the baby to sleep. In this set, it is played a second time at a faster pace in order to lead into the third tune, Pwt ar y bys (a touch on the fingers although sometimes called Buttered peas which is an Englisih interpretation of how the Welsh sounds. The melody is normally elaborated as given in a previous set.Chwarae'r alaw
Play the melody

1. Ar lan y môr mae rhosys cochion ,
ar lan y môr mae lilis gwynion
Ar lan y môr mae 'nghariad innau
yn cysgu'r nos a chodi'r bore.

2. Ar lan y môr mae carreg wastad,
lle bûm yn siarad gair i'm cariad
O amgylch hon fe dyf y lili
ac ambell sbrigyn o rosmari.

3. Ar lan y môr mae cerrig gleision,
ar lan y môr mae blodau'r meibion
Ar lan y môr mae pob rhinweddau.
ar lan y môr mae 'nghariad innau

4.  Llawn yw’r môr o swnd a chregyn, 
Llawn yw'r wy o wyn a melyn
Llawn yw'r coed o ddail a blodau. 
Llawn o gariad merch wyf innau.

5 Dros y mor y mae fy nghalon, 
Dros y mor y mae ‘ngobeithion
Dros y mor y mae f’anwylyd 
Sydd yn fy meddwl i bod munud

6. Mor hardd yw’r haul yn codi’r bore, 
Mor hardd yw’r enfys aml ei liwiau
   Mor hardd yw natur ym Mehefin, 
Ond harddach fyth yw wyneb Elin.

Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n gyflym
Play fast
Canu'r gân
Sing the song


Heno, heno, hen blant bach,
Heno, heno, hen blant bach,
Dime, dime, dime, hen blant bach,
Dime, dime, dime, hen blant bach.

Gwely, gwely, hen blant bach,
Gwely, gwely, hen blant bach,
Dime, dime, dime, hen blant bach,
Dime, dime, dime, hen blant bach.

Fory, fory, hen blant bach,
Fory, fory, hen blant bach,
Dime, dime, dime, hen blant bach,
Dime, dime, dime, hen blant bach.


 


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play Slowly
 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month