Set Yr Alaw Fach

Set mis
Mehefin
2019
June
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Y Pural Fesur
The Perfect Measure
Midi
Gif
Alaw Fach
Little Tune
Midi
Gif
Y Trydydd Dydd
The Third Day
Midi
Gif
Set yr Alaw Fach
The Little Tune Set


Chwarae'r set
Play the set

Mae dau o'r tri walts hyn yn D wedi'u cynnwys mewn setiau cynharach yn y casgliad hwn, Y Pural Fesur yn G ac Y Trydydd Dydd yn D fel isod.
Yma maent yn cefnogi alaw fach hyfryd sydd wedi'i chwarae yng Nghymru ond nad yw ei tharddiad wedi'i nodi, felly fe'i henwyd yn Alaw Fach.
Mae'r 3 alaw wedi'u gosod yn D ar gyfer y ffidil, y ffliwt a'r chwibanogl; gellir canu'r nodyn E am y C# gwaelod yn harmoni'r Pural Fesurlle nad yw'r nodyn ar gael ar yr offeryn.

These three waltzes  are included in earlier sets in this collection, Y Pural Fesur in G and Y Trydydd Dydd in D. Here they support a lovely little tune which has been played in Wales but whose origins have not been identified, so it has been named Alaw Fach (a little tune).
All three tunes are pitched in D for fiddle, flute and whisltle; an E can be substituted for the bottom C# in the Pural Fesur harmony if that note is not available on the instrument.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae'r alaw gyda harmoni
Play the melody with harmony

Chwarae'r alaw
Play the melody

 Chwarae'r alaw
Play the melody

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month