Set y Bontnewydd

Set mis
Ionawr
2024
January
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Cwicstep y Bontnewydd
The Newbridge Quickstep
Midi
Gif
Mursen yn ei Menyg
Princess in her gloves
Midi
Gif
Y Derwydd
The Druid
Midi
Gif
Set y Bontnewydd
Midi

Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Mae'r set hon o jigs yn dechrau gyda Cwicstep y Bontnewydd, a gyflwynir fel Quickstep y Bontnewydd yng nghasgliad WFDSS Cadw Twmpath sydd hefyd yn cynnwys yr ail dôn, Mursen yn ei Menyg.

Mae’r set yn gorffen gyda jig adnabyddus Y Derwydd sydd hefyd yn dôn olaf Set Tom Jones yn y casgliad hwn.


This set of jigs starts with Cwicstep y Bontnewydd, presented as Quickstep y Bontnewydd in the WFDSS collection Cadw Twmpath which also includes the second tune, Mursen yn ei Menyg (Princess in her gloves).
The set ends with the well known jig Y Derwydd (the Druid) which is also the concluding tune in the Tom Jones set in this collection.
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month