Set Deio Bach

Set mis
Rhagfyr
2023
December
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Daeth Nadolig (Alaw: Deio Bach)
Christmas came (tune: Deio Bach)

Gif
Y Gelynnen
The holly tree
Midi
Gif
Sbonc Bogel
Belly Jerk
Midi
Gif
Set Deio Bach


Chwarae'r set
Play the set

Mae'r set dymhorol hon yn cychwyn gyda charol Plygain adnabyddus, Daeth Nadolig yn cael ei chanu i'r hen alaw Gymreig Deio Bach.
Mae cân Y Gelynnen yn ymddangos yn gynharach yn y casgliad hwn mewn fersiwn gwahanol; mae'r un hon ychydig yn fwy hamddenol tra bod y jig Sbonc Bogel sy'n gorffen y set yn jig bywiog.
.

This seasonal set starts with a well-known Plygain carol,  Daeth Nadolig (Christmas came) sung to the plaintive Welsh tune Deio Bach (little Deio).
The song Y Gelynnen appears earlier in this collection in a different version; this one is a little more relaxed whereas the jaunty Sbonc Bogel (Belly jerk) which finishes the set is a lively jig.


Chwarae'r alaw
Play the melody
1. Daeth Nadolig fel arferol,  Mewn tawelwch mae y byd,
Wrth i ninnau gofio'r stori   Am y baban yn ei gryd,
Cofio am y seren ddisglair,  Cofio am y preseb tlawd,
Cofio'r engyl yn cyhoeddi  Geni Duw mewn gwisg o gnawd.
2.
Daeth Nadolig fel arferol  Ac mae miwsig ym mhob man,
Miwsig rhai yn mynd i Blygain,  Miwsig peraidd glycha'r llan.
Rhaid i ninnau gyda'r doethion  A'r bugeilliad i gael trem
Ar yr hwn sydd wedi'i eni  Draw ym mhreseb Bethlehem.
3. Gorfoleddwn a moliannwn  Ganwyd Ceidwad mawr y byd,
Cyfaill pechaduriaid mawrion  Ydyw Iesu Grist o hyd.
Brenin heddwch ydyw'r Iesu  A thangnefedd ar ei wedd,
Dyma freinin y brenhinoedd  Ddysgodd inni gladdu'r cledd.


Chwarae'r alaw
Play the melody
1. Daeth Nadolig fel arferol,  Mewn tawelwch mae y byd,
Wrth i ninnau gofio'r stori   Am y baban yn ei gryd,
Cofio am y seren ddisglair,  Cofio am y preseb tlawd,
Cofio'r engyl yn cyhoeddi  Geni Duw mewn gwisg o gnawd.
2.
Daeth Nadolig fel arferol  Ac mae miwsig ym mhob man,
Miwsig rhi yn mynd i Blygain,  Miwsig peraidd glycha'r llan.
Rhaid i ninnau gyda'r doethion  A'r bugeilliad i gael trem
Ar yr hwn sydd wedi'i eni  Draw ym mhreseb Bethlehem.
3. Gorfoleddwn a moliannwn  Ganwyd Ceidwad mawr y byd,
Cyfaill pechaduriaid mawrion  Ydyw Iesu Grist o hyd.
BRenin heddwch ydyw'r Iesu  A thangnefedd ar ei wedd,
Dyma freinin y brenhinoedd  Ddysgodd inni gladdu'r cledd.

Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly


1. Ffeind a difyr ydyw gweled, Migldi, Magldi, Hei Now Now
Drws yr efail yn agored, Migldi, Magldl, Hei Now Now
A'r gof bach a'i wyneb purddu, Migldi, Magldi, Hei Now Now
Yn yr efail yn prysur chwythu, Migldi, Magldi, Hei Now Now
2. Ffeind a difyr hirnos gaea', (Migldi ...)
Mynd i'r efail am y cynta',  ...
Pan fo rhew ac eira allan .....
Gorau pwynt fydd wrth y pentan. ...
 3. Ffeind a braf yw swn y fegin, .....
Gwrando chwedl, can ac englyn, ...
Pan fo'r cwmni yn ei afiaith, ....
Ceir hanesion lawer noswaith....
4. Pan ddaw'r mor i ben y mynydd, ...
A'i ddwy ymyl at ei gilydd,  ...
A'r coed rhosys yn dwyn fala, ... 
Dyna'r pryd y cei di finna. ...


Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month