Set y Cathreiwr

Set mis
Gorffennaf
2021
July
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Cainc y Cathreiwr
The ploughman's tune

Midi
Gif
Dere i jigio
Come to jig
Midi
Gif
Slipio
Slipping
Midi
Gif
Set y Cathreiwr


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Mae'r set hon wedi'i seilio ar gân eithaf adnabyddus sef Cainc y Cathreiwr, fel y casglwyd gan eicon diwylliannol Cymru Iolo Morganwg yn Sir Forgannwg. Tynnwyd yr aradr gan ychen gan fod ceffylau yn rhy gostus i'r boblogaeth yn gyffredinol; cafwyd llawer o adroddiadau am sut ymatebodd yr ych yn dda i gerddoriaeth a goroesodd yr alawon fel caneuon. Cyhoeddodd Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru gasgliad ysblennydd Leila Salisbury o’r caneuon gyda nodiadau esboniadol a bywgraffiad o Iolo mewn pryd ar gyfer yr Eiseddfod Genedlaethol Bro Morgannwg yn 2012.
Mae Jig Naid y Cathreiwr yn seiliedig ar yr alaw hon, wedi'i haddasu fel y bu llawer o alawon.
Mae Slipio yn jig naid fodern sydd, er mewn y cywair lleiaf yn gorffen y set ar nodyn llon.

This set is founded on the fairly well known song Cainc y Cathreiwr (The poughman's tune), as collected by the Welsh cultural icon Iolo Morganwg in Glamorganshire. The plough was ox-drawn since horses were too costly for the general population; there have been many reports of how the ox responded well to music and tunes survived as songs. The Welsh Folk Song Society published a splendid collection by Leila Salisbury of the songs with explanatory notes and a biography of Iolo when the National Eiseddfod was held in the Vale of Glamorgan in 2012.
Jig Naid y Cathreiwr is a slip jig based on this melody, adapted as many tunes have been.
Slipio (slipping) is a modern slip jig which, although in a minor key initially finishes the set on a happy note.
an style="font-style: italic;">
Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month