Set Llongau Caernarfon

Set mis
Awst
2021
August
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Llongau Caernarfon Dm - y gân
The ships of Caernarfon Dm - the song

Midi
Gif
Llongau Caernarfon Em - yn y set
The ships of Caernarfon Em - in the set

Midi
Gif
Ali Grogan
Aly Grogan
Midi
Gif
Rachel Tŷ Cam
Rachel of the crooked house
Midi
Gif
Set Llongau Caernarfon


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Mae'r set hon yn dechrau gyda'r alaw hyfryd Llongau Caernarfon, gyda'r geiriau gan y chwedlonol J Glyn Davies. Ysgrifennodd ef lawer o ganeuon i blant a llawer ohonynt yn ymwneud â'r dyddiau llongau hwylio yr oedd yn eu cofio yn y dociau yn Lerpwl pan yn blentyn. Ni chollodd erioed ysfa ei blentyndod i fynd i'r môr, teimlad sydd wedi'i bersonoli yn y gân hon. Dywedir bod yr alaw yn Sgandinafaidd yn wreiddiol; mae'n gweddu mor hyfryd i'r geiriau a'r dyhead i fod yn forwr. Cynhwysir fersiwn mewn Dm yn gyntaf ar gyfer lleisiau is, ond y fersiwn yn Em sy'n cael ei defnyddio gyda'r set a recordiwyd.
Mae Ali Grogan yn jig boblogaidd ar gyfer dawnsio a dyma dôn thema un o'r setiau ar CD Y Glerorfa, lle mae'n dechrau ac yn gorffen y set, gan ffurfio brechdan o gwmpas y gweddill; fe'i hailadroddir yn yr un modd ar ddiwedd y set hon.
Mae'r drydedd dôn, Rachel T hefyd wedi'i chymryd o set Brechdan Ali.

This set starts with the lovely Llongau Caernarfon  (Caernarfon's ships), written by the legendary J Glyn Davies who wrote lots of songs for children and ones related to the days of sailing ships which he remembered as a boy in the docks in Liverpool. He never lost his childhood urge to go to sea, a sentiment personified in this song. The melody is said to be Scandinavian originally; it so aptly fits the words and the yearning to be a sailor. A D minor version is shown first for lower voices but the Em version is used in the recorded set to fit in with the other tunes
Ali Grogan (Aly Grogan) is a poplular jig for dancing and is the theme tune for one of the sets on the Clerorfa CD, where it starts and ends the set, forming a sandwich (brechdan) with the other tunes as a filling; it is similarly repeated at the end of this set.
The third tune, Rachel Tŷ Cam (Rachel Crooked House) is also taken from the Brechdan Ali set.
Chwarae'r gân
Play the song


1. 'Mae'r holl longau wrth y cei yn llwytho
Pam na chawn i fynd fel pawb i forio?
Dacw dair yn dechrau warpio,  ac am hwylio heno
Birkinhead, Bordô a Wiclo.'
  Toc daw'r stemar bach i dowio
  Golau gwyrdd ar waliau wrth fynd heibio.

2. Pedair llong wrth angor yn yr afon
Aros teit i fynd tan Gastell C'narfon
Dacw bedwar golau melyn,  a rhyw gwch ar gychwyn
Clywed swn y rhwyfau wedyn
  Toc daw'r stemar bach i dowio
  Golau coch ar waliau wrth fynd heibio.

3. Llongau'n hwylio draw a llongau'n canlyn
Heddiw, fory ac yfory wedyn
Mynd â'u llwyth o lechi gleision Dan eu hwyliau gwynion
Rhai i Ffrainc a rhai i'r Werddon
  O na chawn i fynd ar f'union
  Dros y môr a hwylio'n ôl i Gaernarfon.

4. Holaf ym mhob llong ar hyd yr harbwr
Oes 'na le i hogyn fynd yn llongwr
A chael spleinsio rhaff a rhiffio A chael dysgu llywio
A chael mynd mewn cwch i sgwlio
  O na chawn i fynd yn llongwr
  A'r holl longau'n llwytho yn yr harbwr


Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....

  Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month