Set Pibau'r Bryn

Set mis
Tachwedd
2023
November
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Y Pren ar y Bryn
The tree on the hill
Midi
Gif
Pant Corlan yr Ŵyn
Valley of the sheep fold
Midi
Gif
Y Delyn Newydd
The new harp
Midi
Gif
Set Pibau'r Bryn


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly
Chwarae'r set yn gyflym
Play the set quickly

Mae'r alawon yn y set hon wedi'u dewis a'u traw fel bod modd chwarae pob nodyn ar bibellau sydd fel arfer yn gyfyngedig i un wythfed, ee. pibgorn, sachbib.
Mae'r Pren ar y Bryn yn gân sydd â'i berthnasau mewn ieithoedd eraill, gan ychwanegu mewn hyd gyda phob pennill, yn dechrau gyda'r goeden, yna'r goes, y gangen, y brigyn, y ddeilen ac ati nes bod y cylch yn gorffen gyda'r haden, er mai anaml y mae'n rhedeg mor hir.

Mae Pant Corlan yr Ŵyn yn alaw ddawns boblogaidd yng nhgywair G, felly mae angen gwastatáu’r seithfed nodyn ym maint y bibell D trwy orchuddio cyfuniad addas o’r tyllau isaf.
Mae Y Delyn Newydd wedi'i gosod yng nghywair D yn hytrach na'r G arferol er mwyn ffitio'n iawn i ystod y bib; mae'n gweithio'n iawn ar offerynnau eraill hefyd.


The tunes in this set have been chosen and pitched so that every note is playable on pipes which are generally limited to a single octave, eg. pibgorn, bagpipe.
Y Pren ar y Bryn (the tree on the hill) is a song which has equivalents in other languages expands with each verse, starting with the tree, then the limb, branch, twig, leaf etc. until the cycle finishes with the seed, although it seldom runs that long.
Pant Corlan yr Ŵyn (valley of the sheep fold) is a popular dance tune pitched in G, so the seventh note in the scale of the D pipe needs to be flattened by covering a suitable combination of the lower holes.

Y Delyn Newydd (the new harp) when pitched in D rather than the usual G fits nicely into the range of the pipe and also works well on other instruments.
1. Ar y bryn daeth pren, o bren braf
Y pren ar y bryn [ - ] a'r bryn ar y ddaear a'r ddaear ar ddim.
Ffeind a braf oedd y bryn lle tyfodd y pren.
2. Ar y pren daeth cainc, o gainc braf.
Y gainc ar y pren a'r pren ar y bryn
a'r [bryn ar y ddaear] a'r ddaear ar ddim.

Ffeind a braf oedd y bryn lle tyfodd y pren.

3. Ar y gainc daeth cangen, o gangen braf.
Y gangen ar y gainc a'r [gainc ar y pren] a'r [pren ar y bryn]
a'r bryn ar y ddaear a'r ddaear ar ddim.
Ffeind a braf oedd y bryn lle tyfodd y pren.
4. Ar y gangen daeth brigyn ........
5. aderyn, 6. plu ar yr aderyn, 7 gwely o'r plu,
8. gwraig ar y gwely .... (ayb)

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowlySetiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month