Set Rosmari

Set mis
Hydref
2023
October
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Dan Lwyn y Rosmari
Under the Rosemary Bush
Midi
Gif
Llygod yn yn Felin
Mice in the Mill
Midi
Gif
Difyrrwch Corbett Ynysmaengwyn
Corbett of Ynysmaengwyn's delight
Midi
Gif
Set Rosmari
Midi

Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Mae'r set hon yn dechrau gydag alaw a ddatblygwyd o'r un y mae Christine yn sesiwn Caerdydd yn chwarae.

Alaw arall  o sesiwn Caerdydd
sy'n dilyn hon, Llygod yn y Felin sy'n wahanol i'r alaw Llygoden yn y Felin.

Mae'r set yn cloi gydag alaw eithaf adnabyddus Difyrrwch Corbett Ynysmaengwyn.


This set starts with a tune developed from that played by Christine in the Cardiff session.
This is followed by a traditional tune from the Cardiff session, Llygod yn y Felin (Mice in the Mill), a different tune from Llygoden yn y Felin (the Mouse in the Mill).
The set closes with the fairly well known Difydrrwch Corbett Ynysmaengwyn (Corbett of Ynysmaengwyn's delight)

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month