Set Agoriad y Blodau

Set mis
Ebrill
2017
April
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Agoriad y Blodau
The opening of the flowers
araf / slow
Midi
Gif
The Height of Cader Idris yn D
Uchder Cader Idris (in D)

Midi
Gif
The Height of Cader Idris yn G
Uchder Cader Idris (in G)

Midi
Gif
Gwenynen Gwent
The Busy Bee of Gwent

Midi
Gif
Set Agoriad y Blodau


Set Agoriad y Blodau, i gyd yn GChwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set
Play the set

Dyma set o alawon gydag elfennau cerddorol yn eu cysylltu. Daeth y ddwy alaw gyntaf o chwarae melodionydd Mike Greenwood sy'n cadeirio Clwb Gwerin Llantrisant.
Mae Agoriad y Blodau yn alaw delyn hyfryd sy'n cael ei chwarae mewn amser dawns yma; mae'n cael ei briodoli i John Roberts, Telynor Cymru, a anwyd yn 1816. Mae Uchder Cader Idris yn rhedeg yn dda fel alaw ddawns; does dim tebygrwydd yn yr alaw i Agoriad y Blodau, ond mae'n cysylltu'n gerddorol gyda thrydydd alaw y set.
Gwenynen Gwent oedd llysenw Arglwyddes Llanofer, noddwr a hyrwyddwr nodweddol ein cerddoriaeth draddodiadol a'r delyn deires o'i hystâd y tu allan i'r Fenni. Mae'r ddawns sy'n gysylltiedig â'r alaw hon yn ailadrodd rhan B mewn 48-bar yn hytrach na'r strwythur 32-bar sydd yn y set hon. Er ei bod eisoes yn set Codiad yr Ehedydd yn y casgliad hwn, mae'n cael ei chynnwys yma gan ei fod yn cyfuno elfennau o'r ddwy alaw gyntaf mor effeithiol.

This is a set of tunes which have inter-related elements. The first two tunes came from the playing of melodeonist Mike Greenwood who chairs Llantrisant Folk Club.
Agoriad y Blodau is a beautiful lyrical piece which is played in dance time here; it is attributed to John Roberts, Telynor Cymru, born in 1816.
The Height of Cader Idris runs well as a dance tune; its meoldy contrasts with Agoriad y Blodau but relates directly to the third tune in the set.
Gwenynen Gwent (the busy Bee of Gwent) which was the nickname of Lady Llanover who was a great patron and promoter of Welsh traditional music and the triple harp from her estate outside Abergavenny. The dance associated with this tune repeats part B in a 48-bar rather than the usual 32-bar structure in this set. Although included in the Codiad yr Ehedydd set earlier in this collection, it is included here because it combines elements from the first two tunes.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

 
Gwenynen Gwent

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly
 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month