Tribannau Morgannwg

Set mis
Tachwedd
2014
November
set

Setiau - Sets
A,B,C ....
Geiriau-Words


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Casglodd (ac ehangodd)  Iolo Morgannwg nifer o ganeuon ar ffurff y Triban ym Morgannwg.
Mae'r triban yn cynnwys tair llinell, dwy  yn fyr a'r trydydd yn hirach.
Yn Triban Melu Seiniau a gasglwyd gan Ifor Ceri, maer offeryn ee. telyn, ffliwt neu ffidil yn cyd-blethu gyda'r canu..
Cynhwyswyd hi ar albwm arloesol Yr Hwntws a gyhoeddwyd yn 1982.
Defnyddir y fersiwn o'r Triban yn G sy'n dilyn isod i gyfeilio i ddawns werin Llangadfan Fach.

Iolo Morgannwg collected (and extended) many songs in the form of the Triban (triplet) in Glamorgan.
The triban consists of three lines, two short and the third longer, and in the Melus Seiniau  (Sweet sounds) song presented below, the instrument eg. flute, harp or ffidil interweaves with the singing, as played on the pioneering
Yr Hwntws 1982 album.
The Triban in G which follows is an adaptation for the Welsh dance Llangadfan Fach.

Triban Melus Seiniau - canu + offeryn
Triplet collected by Ifor Ceri in D

Mp3

Midi
Gif
Triban syml yn D - alaw sylfaenol y gân
Basic Triplet in D with each line repeated

Mp3


Midi
Gif

Triban syml yn D - cân ac amrywiad ar y ffidil
Triban in D with fiddle variation in repeat

mp3
midi
Gif

Triban Morgannwg yn G
Glamorgan triban as a dance tune

mp3
midi
Gif

Tribannau
Pural Fesur Set PDF
Mae effaith ffrwythau chwerw
Yn dda i ddyn rhag marw,
Ond dyna’r peth wnaiff dyn yn iach
Yw llymaid bach o gwrw.

Lle nafus yw Llanofer
I ddyn fo’n yfed llawer,
Fe gwmpws William Morgan Fawr,
Ŵr salw, i lawr i'r seler.

Mae pawb yn ‘offi gwydryn
A rhai’n mynd dros y terfyn,
Ond nid o’s grefftwr yn ein Plwy
All lyncu mwy na Rhysyn.

Duw gatwo pawb rhag anffod
Y gelyn cas - y ddiod,
Mae gwraig o fewn ein pentre ni
Yn feddw ers tri diwrnod.


 


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month