Waltsys Melys

Set mis
Awst
2023
August
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Difyrrwch Arglwyddes Owen
Lady Owen's Delight
Midi
Gif
Rheged
Liberality
Midi
Gif
Bwlch Llanberis
Llanberis Pass
Midi
Gif
Waltsys Melys
Sweet Waltzes


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Mae'r waltsiau melys yn y set hon i gyd wedi'u cynnwys yng nghasgliad Blodau'r Grug 1992 a gasglwyd o archifau'r Llyfrgell Genedlaethol gan Alex Hamilton ac a ddiwygiwyd gan Robin Huw Bowen ar gyfer Cymdeithas Ddawns Werin Cymru.
Mae Bwlch Llanberis yn alaw sy'n boblogaid mewn sesiynau Cymreig.

These sweet waltzes in this set are all included in the 1992 Blodau'r Grug collection gathered from the National Library's archives by Alex Hamilton and revised by Robin Huw Bowen for the Welsh Folk Dance Society
Bwlch Llanberis is a tune which is often played in Welsh sessions.
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

Chwarae'r harmoni
Play the harmony

Chwarae'r harmoni'n araf
Play the harmony slowly

Chwarae'r alaw a'r harmoni
Play the melody and harmony

Chwarae'r alaw a'r harmoni'n araf
Play melody and harmony slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month