Set Afon Gwy yn G/D

Set mis
Medi
2018
September
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Tôn Garol yn G
Carol Tune
Midi
Gif
Y Trydydd Dydd yn D
The Third Day
Midi
Gif
Afon Gwy yn G
River Wye
Midi
Gif
Set Afon Gwy yn G / D
Chwarae'r set
Play the set

Mae'r set hwn o waltsys wedi'i drefnu o amgylch tôn a ysgrifennwyd gan Carwyn Tywyn, telynor a chyfansoddwr adnabyddus dros Gymru.  Ef ysgrifennodd Criw Porth Tywyn sydd yn y casgliad hwn ac mae ef wedi cytuno'n garedig i'r ddwy alaw cael eu cynnwys yn ein casgliad. Mae alawon y mis hwn wedi'u trefnu yng nghywair C mwyaf gan chwarae'n dda ar y delyn werin a hefyd ar y ffidil a chwiban C. Mae geiriau Tôn Garol, wedi'u cynnwys gan fod C yn gywair da ar gyfer ei chanu. Mae alaw Carwyn, Afon Gwy yn cyflwyno natur hyfryd llif yr afon, ac mae Y Trydydd Dydd (cyfeiriad Cristnogol) yn cwblhau'r set gan gynnwys harmoni hyfryd.

This set of waltzes is arranged around a tune written by harpist Carwyn Tywyn who also wrote Criw Porth Tywyn and has kindly agreed for it and Afon Gwy to be presented on this website.
This set appeared in a previous month pitched in C major which play very well on the harp and also on the fiddle and C whistle. This time the set is pitched in G major and D major which go well on the fiddle and D whistle and harmonies have been included for each tune.
The key changes to D for Y Trydydd Dydd (the third day - a Christian reference) and then back to G for Carwyn's Afon Gwy (River Wye) which presents the lovely flowing nature of the river to complete the set.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r cyfalaw
Play the harmony
Chwarae'r cyfan
Play melody and harmony


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r cyfalaw
Play the harmony
Chwarae'r cyfan
Play melody and harmony

 


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae gyda'r cyfalaw
Play with harmony

 


Chwarae'r cyfalaw
Play the harmony
Chwarae gyda'r alaw
Play with the melody

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month