Set Ar Dymor Gaeaf

Set mis
Rhagfyr
2020
December
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Ar Dymor Gaeaf yng nhywair D
In the winter season (D major)

Midi
Gif
Ar Dymor Gaeaf yng nhywair G
In the winter season (G major)

Midi
Gif
Jig Ar Dymor Gaeaf
Jig of Ar Dymor Gaeaf
Midi
Gif
Ffanni Blodau'r Ffair
Fanny, flowers of the fair
Midi
Gif
Set Ar Dymor Gaeaf
The Ar Dymor Gaeaf setChwarae'r set
Play the set

Mae'r set Nadolig hon wedi'i seilio ar hen Carol Plygain, Ar Dymor Gaeaf.
Gallwch glywed y fersiwn sy'n cael ei chanu gan Cut Lloi, y grŵp
Plygain tri llais yn y fideo YouTube isod. Hwn yw'r trac teitl ar gasgliad o garolau Cymreig traddodiadol a gyhoeddwyd gyntaf yn 2008, ar gael gan Gwmni Sain fel dadlwythiad digidol.
Cyflwynir yr alaw isod yn ei chywair arferol, sef G;
cyflwynir yr alaw hefyd yn D, sydd o fewn cwmpas nodau cantorion â lleisiau is.
Mae'r fersiwn jig yn G yn dangos sut y gellir dehongli alaw mewn sawl ffordd ac mae'n rhedeg yn hwylus i Ffanni Blodau'r Ffair sydd eisoes wedi ymddangos yn set ddawns Cylch y Cymry yn y casgliad hwn.

This Christmas set is based on an old Plygain Carol, Ar Dymor Gaeaf (in the winter season).
You can hear the version sung by the 3-part harmony Plygain group Cut Lloi in the YouTube video below. It is the title track on a collection of traditional Welsh carols first published in 2008, available from Sain as a digital download.

It is given below in its normal key, G and also in D below, making the top note more accessible to many singers.
The jig version in G illustrates how a tune can be interpreted in many ways and runs nicely into Ffanni Blodau'r Ffair which has already appeared in the dance set for Cylch y Cymry in this collection.


1. Ar dymor gaeaf dyma'r wyl   Sydd annwyl, annwyl i'n;
Boed sain llawenydd ym mhob llu  Waith geni'r Iesu gwyn.
Datseiniwn glod â llafar dôn  Rhoed y tylodion lef,
Gan gofio'r pryd y gwelwyd gwawr  Eneiniog mawr y nef.

2. Ar gyfer heddiw Maban mwyn  A gaed o'r forwyn Fair;
Ac yno gweled dynol ryw  Ogoniant Duw y Gair.
Mab Duw Gorucha'n isa'n awr,  Mewn preseb lle pawr ych;
O gwelwch, luoedd daear lawr  Diriondeb mawr y drych.

3. Wel dyma gysur mawr i'r gwan  Sydd beunydd dan ei boen,
Fod gwên maddeuant, meddiant mwyn,  Yn wyneb addfwyn Oen.
Mae'n galw drwy'r efengyl bêr  Ar bawb yn dyner: 'Dewch!
'Nesewch at aur gynteddau'r Tad  Trugaredd rad a gewch."

4. Fe bery cariad Iesu cu  Fyth i'w ryfeddu'n faith,
Datganu ei fawl, ryglyddawl glod,  Sydd ormod, gormod gwaith.
Hyn oll yn awr a allwn ni,  Sef lawen godi llef;
Pa fodd yn well i seinio clod  Cawn wybod yn y nef.Chwarae'r alaw
Play the melody
 

Chwarae'r alaw
Play the melody


Jig Ar Dymor Gaeaf


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 
Ffanni Blodau'r FfairChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month