Set Hufen Melyn

Set mis
Ionawr
2021
January
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Mwynen Merthyr
The Sweet Lass of Merthyr
Midi
Gif
Hufen Melyn
Rich (yellow) Cream
Midi
Gif
Gwreiddyn y Pren Ffawydd
Root of the beech tree
Midi
Gif
Set Hufen MelynChwarae'r set
Play the set

Seilir y set hon yn ar dair alaw a gymerwyd o gasgliad alawon traddodiadol Cymreig Nicholas Bennett: 'Alawon fy Ngwlad / The Lays of My Land'  wedi'u trefnu 'ar gyfer y delyn neu'r pianoforte' ac a gyhoeddwyd yn 1896. Mae'n tynnu ar gasgliadau cynharach ar draws Cymru gan gynnwys casgliadau Llewelyn Alaw i gyflwyno cyfanswm o tua 800 o alawon.
O'r De mae'r alaw swynol Mwynen Merthyr yn amlwg yn dod; mae Hufen Melyn yn alaw gyfarwydd ac esmwyth er nad yw'n ffitio i batrymau alawon dawns arferol, tra bod Gwreiddyn y Pren Ffawydd yn dôn safonol 16-bar 2A 2B.

This set is based on three melodies taken from the  classic collection of Welsh traditional tunes: Nicholas Bennett's 'Alawon fy Ngwlad / The Lays of My Land', arranged 'for the harp or pianoforte' and published n 1896. It draws on earlier collections across Wales such as those of Llewelyn Alaw to present a total of around 800 melodies.
The lyrical Mwynen Merthyr is clearly from the South; Hufen Melyn is a familiar and catchy melody which does not fit into normal dance tune patterns, whilst Gwreiddyn y Pren Ffawydd is a standard 16-bar 2A 2B.

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month