Set Yr Hen Gymry

Set mis
Awst
2017
August
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Ymdaith yr Hen Gymry
The march of the Old Welsh

Midi
Gif
O Uchel Dras Oedd Siencyn
Jenkin was of noble stock

Midi
Gif
Y Car Gwyllt
The Wild Car

Midi
Gif
Set yr Hen GymryChwarae'r set
Play the set

Dyma set o ddau hen alaw yn yr hen gywair lleddf Cymreig sy'n nodweddiadol o nifer o hen emynau Cymreig a oedd yn seiliedig ar yr alawon a oedd o gwmpas.
Mae'r ddau alaw'n troi i'r cywair mwyaf, gan godi'r ysbryd yn y rhan hynny cyn dod yn ôl i'r lleddf i orffen.
Gellir canu'r naill alaw fel ymdaith neu polca.
Mae Y Car Gwyllt yn ffefryn gyda Sesiwn Maentwrog ac yn alaw digon bywiog i orffen y set.

This is a set of two old tunes in the old Welsh minor key, typical of a number of old Welsh hymn tunes which used common folk melodies.Both tunes go into the relative major of the original minor, giving a lift to the spirit for that part before ending in the minor again,
Both tunes can be played as marches or as polkas.
Y Car Gwyllt (The Wild Car) comes from the Maentwrog Session and is a suitably lively tune to finish the set.
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play Slowly 

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play Slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month