Set Owain Cyfeiliog

Set mis
Medi
2016
September
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Ymdaith y Bel Eil
The Belle Isle March
araf / slow
Midi
Gif
Gorhoffedd Owain Cyfeiliog
Owain Cyfeiliog's delight

Midi
Gif
Dŵr Glân - fel pibddawns
Pure water - as a hornpipe

Midi
Gif
Dŵr Glân - fel polca
Pure Water - as a polka

Midi
Gif
Amrywiad Dŵr Glân - fel polca
Pure Water - as a polka, variation

Midi
Gif
Set Owain Cyfeiliog- fel polca
Pure Water - as a polkaChwarae'r set
Play the set

Gosodwyd y set yma gan Bob Evans tipyn o amser yn ôl ac fe'i cenir yn aml yn Sesiwn Caerdydd.
Canwyd  y Belle Isle March dros Brydain yn y 18fed ganrif.
Wrth newid i'r ail alaw, Gorhoffedd Owain Cyfeiliog, gofaler rhag ganu rhan B y Belle Isle sydd yn debyg iddi - gall ddigywdd yn hawdd!
Cyflwynir Dŵr Glân yng nghywair Am mewn set arall ar y wefan, ond dyma hi yn y cywair y mae Bob yn disgrifio fel 'yr hen gywair Gymreig' sef Gm, sydd yn hyfryd i'w glywed gyda thant isaf y ffidil, y G, yn cael ei chwarae fel drôn i gefnogi'r alaw, ym modd y gwnelir ar y crwth. Wrth ddechrau'r alaw yn y set yma, mae canu Dŵr Glân fel pibbdawns y tro cyntaf yn cadw ysbryd a rhythm y set, ond newydir i'w ffurf arferol ar ôl y tro cyntaf, yn amser polca, sef 4/4 llym.
Cewch yma hefyd amrywiad poblogaidd ar yr alaw yn dilyn arfer Bob Evans.

This set was put together by Bob Evans and has been played at the Cardiff Session for many years.
The Belle Isle March  was played across the British Isles,
When changing from this to the second tune, Gorhoffedd Owain Cyfeiliog (Owain Cyfeiliog's delight), it is very easy to slip into the B part of Belle Isle!
Dŵr Glân has been included in a previous set in Am, but here it is in what Bob calls the 'Old Welsh key', Gm which is a delight to play whith the G string on the fiddle droning in a crwth-like way to add support to the melody. When first played in this set, maintaining the dotted 4/4 hormpipe rhythm avoids too much of a jolt when changing to it from Owain Cyfeiliog, but once played through, it flows easily into the normal straight 4/4 polka rhythm.
An elaborated version of Dŵr Glân which is often heard is also included.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowlyChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month