Set Hela'r Wiwer

Set mis
Mawrth
2019
March
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Hela'r Wiwer
Hunting the squirrel
Midi
Gif
Tŷ Crwn
Round house
Midi
Gif
Ymdaith Corwen
The Corwen quick march
Midi
Gif
Set Hela'r WiwerChwarae'r set
Play the set

Mae'r set hon yn cynnwys jigiau o'r casgliad rhagorol o 100 o alawon dawns yn Cadw Twmpath, ail lyfr alawon dawns Cymdeithas Ddawns Gwerin Cymru. Casglodd Robin Huw Bowen yr alawon o hen lyfrau a llawysgrifau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth ac o ffynonellau clywedol gan gynnwys hen recordiadau. Cyhoeddwyd Cadw Twmpath yn 1993 fel olynydd i Blodau'r Grug a fu'n boblogaidd iawn pan ei gyhoeddwyd y flwyddyn gynt, yn gasgliad o 100 o alawon mewn tair cyfrol hŷn o'r un enw a gynhoeddwyd yn gynt gan y gymdeithas.

Gellir archebu'r llyfrau gwerthfawr hyn a fu'n adnodd defnyddiol tu hwnt i gerddoriaeth draddodiadol Gymreig ers iddynt gael eu cyhoeddi o wefan y Gymdeithas,
pris £9.00 yr un + £2.00 dosbarthiad

This set comprises jigs from the excellent collection of 100 dance tunes in the second book of tunes published by the Welsh Folk Dance Society, Cadw Twmpath.  This contains a collection of tunes gathered by Robin Huw Bowen from old books and manuscripts in the National Library of Wales at Aberystwyth and from aural sources including old recordings. Cadw Twmpath was published in 1993 as a successor to the very popular Blodau'r Grug which was itself a complilation of 100 dance tunes from three older volumes produced by the society.

These invaluable books which have been a mainstay of Welsh traditional music ever since they were published can be ordered from the Society's website,
price £9.00 each + £2.00 delivery


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month