Set Hobed o Hilion

Set mis
Hydref
2015
October
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Dyma set hyfryd o alawon y gellir eu canu'n rhydd neu fel waltsys ac yr un mor effeithiol y naill ffordd.
Cyfansoddwyd dau bennill i'r alaw delyn Hobed o Hilion.
Mae Bugeilio'r Gwenith Gwyn wedi bod yn hoff gân ers y deunawfed ganrif ac wedi'i chysylltu â stori'r Ferch o Gefnydfa, ym mhentre Llangynwyd ger Maesteg gan Iolo Morgannwg

This is a lovely set of Welsh tunes that can be played freely or rhythmically as a set of waltzes.
Hobed o Hilion is an established harp tune for which two verses were composed, and Bugeilio'r Gwenith Gwyn has been a favourite song since the 18th century and linked by Iolo Morgannwg with the Maid of Cefnydfa in the village of Llangynwyd near Maesteg.

Breuddwyd Dafydd Rhys
Dafydd Rhys'  Dream
Midi
Gif
Hobed o Hilion / Alawon fy Ngwlad
Bushel of shavings / My country's tunes

Midi
Gif
Bugeilio'r Gwenith Gwyn
Watching the wheat

Mp3


Midi
Gif
Set Hobed o Hilion


1. Alawon fy ngwlad sy'n denu fy mryd
Rwy'n canu, rwy'n canu, er gwiethaf y byd.
Eu seiniau sydd bedd yn nyfnder bod oes,
Rwy'n canu, rwy'n canu er gweithaf pob croes.
Telyn hoff Gymru, dy dannau sydd hen,
Ti wnaethost ti brudd-der y glaf wisgo gwên.
Henaid athrylith y buost cyn hyn,
Peroriaeth y Cymry wna'r llygaid yn llyn.

2. Bu amser pan oedd tywysogion ein gwlad
Yn canu, yn canu wrth arwain y gad.
A llawr hen fardd â'i awen yn llu
Fu'n canu a chanu yn beraidd mewn bri.
Miwsig y bryniau fo'n ennyn y tân
Mae meibion hen Gymru heb golli eu cân.
Cofion fy nhadau sy'n felu i mi,
boed telyn ac awen mewn llwyddiant a bri.               
1. Mi sydd fachgen ifanc ffôl  yn byw yn ôl fy ffansi,
Myfi'n bugeilio'r gwenith gwyn,  ac arall yn ei fedi ;
Pam na ddeui ar fy ôl   rhyw ddydd ar ôl ei gilydd ?
Gwaith rwy'n dy weld y feinir fach,   yn lanach, lanach beunydd.

2. Glanach, glanach wyt bod dydd  neu fi sy â'm ffydd yn ffolach,
Er mwyn y gwr a wnaeth dy wedd  gwna im drugaredd bellach;
Cwyd dy ben, gwel acw draw,   rho imi'th law wen, dirion,
Gwaith yn dy fynwes bert ei thro  mae allwedd clo fy nghalon.

3. Tra bo dwr y môr yn hallt,   a thra bo 'ngwallt yn tyfu,
A thra bo calon dan fy mron   mi fydda'n ffyddlon iti ;
Dywed imi'r gwir heb gêl   a rho dan sêl d'atebion,
Ai myfi fy hun neu arall, Gwen,   sydd oreu gen dy galon.


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month