Set Glan Camlad

Set mis
Mawrth
2016
March
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Dyma un o setiau gan y Glerorfa, cerddorfa gwerin clera sydd ar y CD Y Glerorfa - yn Fyw / Live gydag Arfon Gwilym yn canu ei benillion i Llwyn Onn mewn harmoni gyda Siôn Gwilym Jones.
Mae'r alaw Glan Camlad yn hen alaw draddodiadol hynod o syml ond yn un ddofn sy'n hyfryd ei chlywed ar y delyn, gyda'r cord A leiaf yn y cymal cyntaf yn creu harmoni swynol.
Mae'r afon Camlad yn adnabyddus fel un sy'n dechrau yn Lloegr ac yn gorffen yng Nghymru ac yn ffurfio'rhan o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. Trwy orffen Glan Camlad gyda chord C yn lle'r Em arferol, mae'n arwain yn drefnus i mewn i Llwyn Onn sydd yn un o alawon enwocaf Cymru sy'n adnabyddus dros y byd i gyd. Mae llawer o'n halawon traddodiadol yn addas iawn i'w hamrywio ac i'w harmoneiddio a clywir y fath addasiadau yn ein sesiynau yng Nghymru.
Y trydydd alaw yn y set yw Rhif Wyth, sy'n un o alawon dawns Llanofer ac mae nifer o fersiynnau ohonni. Gellir ei chwarae fel pibddawns neu fel rîl
Cyfwynir dwy fersion o'r alaw isod, yr ail fel arfer yn cael ei chanu fel rîl.

This set is one of those played by Y Glerorfa, Clera's folk orchestra and is the first track of the Y Glerorfa - yn Fyw / Live CD with Arfon Gwilym singing his penillion to Llwyn Onn, harmonising with Siôn Gwilym Jones.
Glan Camlad (Bank of the Camlad) is a simple but deep and moving Welsh melody, well suited to the harp, with the Am chord in the first phrase creating a haunting harmony. The river Camlad has the distinction of running from England into Wales and forming the border for part of its way.
By ending Glan Camlad with a C chord, rather than the normal E minor it leads neatly into Llwyn Onn (The Ash Grove) which is probably the best-known Welsh traditional tune. This and many other Welsh tunes are well suited to harmony and variation which is often heard in Welsh sessions so examples are included here.
The third tune in the set is one of the Llanover dance tunes of which there are several versions, Rhif Wyth (number 8), played as a hornpipe (dotted) or as a reel.

Glan Camlad
The bank of the Camlad
Midi
Gif
Llwyn Onn
The ash grove 

Midi
Gif
Rhif Wyth - fersiwn 1 - fel pibddawns
Number eight 1 - as a hornpipe

Midi
Gif
Rhif Wyth - fersiwn 2 - fel rîl
Number eight 2 - as a reel

Midi
Gif
Set Glan Camlad


Chwarae'r alaw
Play the tune
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly
Chwarae'r alaw'n gyflymach
Play the tune faster
Chwarae'r alaw gyda harmoni
Play the tune with harmony
Chwarae'r amrywiad
Play the variation


Chwarae'r alaw yn araf
Play the tune slowly
Chwarae'r alaw fel pibddawns
Play the tune as a hornpipe
Chwarae'r alaw fel rîl
Play the tune as a reel


Chwarae'r alaw yn araf
Play the tune slowly
Chwarae'r alaw yn gyflym
Play the tune at speed

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month