Set Sawdl y Fuwch

Set mis
Chwefror
2016
February
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Dawns draddodiadol Gymreig yw Sawdl y Fuwch a seilir ar yr alaw o'r un enw.
Mae dawnsiau traddodiadol Cymreig fel arfer yn ailadrodd y ddawns tair gwaith, gan ddefnyddio'r brif alaw i ddechrau, wedyn ail alaw ar gyfer yr ail ailadroddiad ac yna dychwelyd i'r alaw wreiddiol am y trydydd tro drwy'r ddawns.
Mae'r ail dôn a roddir yma yn fersiwn o'r alaw wreiddiol sydd yn y cywair mwyaf sydd wedi'i seilio ar gyfansoddiad y cyfeilydd dawns poblogaidd, yr hwyr Ieuan Jones. Gelwir y dôn yma Llygad y Dydd fel cydymaith i Sawdl y Fuwch.
Gallwch ddarganfod mwy am dawnsiau traddodiadol Cymreig o wefan Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru. Mae llawer o alw am gyfeilwyr dawnsio ac mae'n gyfle gwych i chwaraewyr ymarfer eu crefft!

Sawdl y Fuwch is a traditional Welsh dance based on the tune of the same name which in English is 'The Cowslip' and translates literally into  'the cow's heel'.
Typical Welsh traditional dances use three repetitions of the tune and dance players today often use a second tune for the second repetition and then return to the original tune for the third time through.the dance.
The second tune given here is a major version of Sawdl y Fuwch based on the one composed by the late well-loved dance accompanist Ieuan Jones and called  Llygad y Dydd  (The Daisy) as a companion to The Cowslip.
You can find out more about Welsh traditional dances from the Welsh National Folk Dance Society's website. Musicians are always in demand to play for dancers!

Sawdl y Fuwch
The cowslip
Midi
Gif
Llygad y dydd (fersiwn cywair fwyaf o Sawdl y Fuwch
The daisy (major version of Sawdl y Fuwch)

Midi
Gif
Set Sawdl y FuwchChwarae'r set
Play the set
Chwarae'r alaw
Play the tune
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Yr alaw yn nwylo - Oliver Wilson-Dickson - plays the melodyChwarae'r alaw
Play the tune
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month