Set Llewelyn Alaw

Set mis
Ebrill
2019
April
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Walts Abernant
The Abernant Walts
Midi
Gif
Ymdaith Capten Reed
Captain Reed's March
Midi
Gif
Pibddawns Dowlais
The Dowlais Hornpipe
Midi
Gif
Set Llewelyn AlawChwarae'r set
Play the set

Roedd Llewelyn Alaw, Thomas David Llewelyn yn delynor gwerin blaenllaw yng nghanol y 19eg ganrif, yn byw yn Aberdâr. Mae'n enwog am yr ystod eang o alawon gwerin sydd yn ei gasgliad eang a enillodd wobr yn yr Eisteddfod Genedlaethol a gyflwynwyd wedyn i Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Cafodd ei alawon eu chwarae a'u cyhoeddi yn ddiweddarach yn yr 20fed ganrif gan selogion fel Robin Huw Bowen a Iolo Jones.
  Mae nifer o'r alawon o'r casgliad hwn eisoes wedi'u cynnwys ar y wefan hon, yn ymwneud yn bennaf â'i ardal, fel Polca Cefn Coed, Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa a Walts Hwngaria.

Llewelyn Alaw,Thomas David Llewelyn was a leading folk harpist in the mid 19th century and lived in Aberdare. He is famous for the wide range of folk harp tunes that he collected in his Eisteddfod-winning collection which was lodged in the National Library of Wales in Aberystwyth to be rediscovered, played and published in the later part of the 20th century by enthusiasts like Robin Huw Bowen and Iolo Jones.
A number of the tunes from this collection are already included in this website, mostly relating to his locality, such as Polca Cefn Coed, Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa and Walts Hwngaria.

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month